05 лис, 2018 0 Коментарів

Новини законодавства

Новини законодавства

З 07 листопада 2018 року набирають чинності:

1. Закон України «Про електронні довірчі послуги».


Цей Закон визначає правові та організаційні засади надання електронних довірчих послуг, у тому числі транскордонних, права та обов’язки суб’єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг, порядок здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також правові та організаційні засади здійснення електронної ідентифікації.

2. Постанова КМУ від 19.09.2018 № 749 «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності».

Реалізація постанови сприятиме забезпеченню розвитку сфери електронних довірчих послуг та електронного документообігу; встановленню чинності сертифіката відкритого ключа на момент його накладення; посиленню організаційних заходів з підвищення контролю за достовірністю процесу ідентифікації фізичної особи (уповноваженого представника юридичної особи); запобіганню компрометації особистих ключів підписувачів та можливості вчинення шахрайських дій; підвищенню рівня довіри до електронних документів, на які накладено кваліфікований електронний підпис державної установи.

3. Постанова КМУ від 19.09.2018 № 750 «Про внесення змін до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України».

Впроваджені зміни зумовлені, зокрема, розширенням повноважень ДССЗЗІ щодо здійснення державної політики у сферах електронного документообігу (в частині захисту інформації державних органів та органів місцевого самоврядування), електронної ідентифікації (з використанням електронних довірчих послуг), електронних довірчих послуг (у частині встановлення вимог з безпеки та захисту інформації під час надання та використання електронних довірчих послуг, контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг).

4. Постанова КМУ від 10.05.2018 № 356 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги».

ПКМУ, зокрема, вносяться зміни:


- у Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 830 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 27, ст. 1770; 2005 р., № 34, ст. 2046; 2012 р., № 67, ст. 2738, № 96, ст. 3875; 2015 р., № 50, ст. 1601; 2017 р., № 47, ст. 1469; 2018 р., № 2, ст. 73):

1) пункт 30 викласти в такій редакції:

“30. Витяг в електронній формі надається фізичній чи юридичній особі, яку ідентифіковано шляхом використання кваліфікованого електронного підпису чи печатки.”;

2) абзац шостий пункту 32 викласти в такій редакції:

“Доступ користувача до Реєстру здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису та застосуванням виключно засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, сумісного з програмним забезпеченням Реєстру.

Користувач самостійно вчиняє дії, пов’язані з отриманням електронних довірчих послуг у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.”.

- у Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Кабінету Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 457 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 60, ст. 2051):

1) абзац четвертий пункту 5 викласти в такій редакції:

“Автор (ініціатор) петиції повинен ідентифікуватися на Урядовому порталі або веб-сайті громадського об’єднання за допомогою засобів електронної ідентифікації, що підпадають під схему електронної ідентифікації, затверджену Кабінетом Міністрів України.”;

2) абзац третій пункту 8 викласти в такій редакції:

“Громадянин, який бажає представити свою позицію щодо петиції, повинен ідентифікуватися на Урядовому порталі або веб-сайті громадського об’єднання за допомогою засобів електронної ідентифікації, що підпадають під схему електронної ідентифікації, затверджену Кабінетом Міністрів України.”.

З 07 листопада 2018 року втрачають чинності:

1. Закон України "Про електронний цифровий підпис".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1452 “Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 44, ст. 2894).

3. Пункт 34 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1700 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3324).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. № 31 “Про внесення змін до пункту 6 Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 2, ст. 67).

5. Пункт 11 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. № 675 “Деякі питання діяльності Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 58, ст. 2025).

6. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1022 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2939).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 675 “Про внесення змін до Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2426).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 75 “Про внесення змін до Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 17, ст. 493).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. № 903 “Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1884).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1451 “Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 44, ст. 2893).

11. Пункт 33 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1700 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3324).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1370 “Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1451” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 99, ст. 3426).

13. Пункт 10 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. № 675 “Деякі питання діяльності Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 58, ст. 2025).

14. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1022 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2939).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. № 1376 “Про внесення змін до Порядку акредитації центру сертифікації ключів” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 1, ст. 31).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. № 790 “Про внесення змін до Положення про центральний засвідчувальний орган” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 64, ст. 2622).

16. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань подання довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 949 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 79, ст. 3200).

17. Пункт 11 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. № 233 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 955).
Урядом затверджено Порядок використання електронних довірчих послуг
ІТ-Україна 24 вер, 2018

Урядом затверджено Порядок використання

Урядом затверджено Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної влади,...


Урядом затверджено зміни до Положення про Адміністрацію Держспецзв’язку
ІТ-Україна 24 вер, 2018

Урядом затверджено зміни до Положення про

Урядом затверджено зміни до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та...


Офіційно з’явилися електронний підпис і печатка: що зміниться
Події 07 лис, 2017

Офіційно з’явилися електронний підпис і печатка:

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про електронні довірчі послуги» Як зазначили......


Микола Голомша: кожен випускник школи має володіти українською мовою
Коментарі 0 Комментариев

Микола Голомша: кожен випускник школи має володіти українською мовою

Тільки тоді перед цією молодою людиною відкриються перспективи в державі під назвою Україна. В іншому випадку, без знання української мови, вона виявиться непридатною для державної служби. Крім того, навіть, маючи здобутий фах, такий громадянин...

20 бер, 2019
Сергій Дацюк: нам бракує системної культурної політики
Коментарі 0 Комментариев

Сергій Дацюк: нам бракує системної культурної політики

Загальна культурна політика повинна пояснити, що ми робимо і наскільки швидко. Будь-які мовні закони, що виходять по за її межі, приречені на недієвість та невиконання. Відповідно, будь-які непогані ідеї, через свою окремішність не матимуть...

20 бер, 2019
Очманілі рученятка
Коментарі 0 Комментариев

Очманілі рученятка

Після публікації статті «Курйоз з тіарою скіфського царя Сайтоферна» та «Викриття фальшивомонетника», ми з великим задоволенням побачили , що ця тема зацікавила читачів. Тому, у мене, як автора попередніх публікацій, з’явилась можливість...

20 бер, 2019