Підсумки засідання НКРЗІ від 24.10.2017

Комісія прийняла за основу проект рішення НКРЗІ

24.10.2017 відбулось чергове засідання НКРЗІ.

У блоці питань щодо розгляду проектів законові та нормативно-правових актів Комісія:

Комісія прийняла за основу проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України» та встановила, що зауваження та пропозиції до проекту акта та аналізу регуляторного впливу від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються до 25 листопада 2017 року. Цей документ визначає перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, які виробник застосовує для інформації, що надається споживачам (користувачам) про вимоги щодо отримання дозволу на експлуатацію для конкретного типу РЕЗ або ВП, спосіб надання та форму інформації у разі наявності таких вимог тощо.

Розглянувши проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики», надісланий листом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Комісія вирішила погодити його із зауваженнями.

Розглянувши проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва», надісланий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Комісія вирішила погодити його із зауваженнями.

Розглянувши проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі», надісланий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Комісія вирішила погодити його із зауваженнями.

Розглянувши проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Дорожньої карти наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері телекомунікацій (електронних комунікацій)», надісланий Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Комісія вирішила погодити його із зауваженнями.

Враховуючи результати аналізу ринків послуг термінації трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку, проведеного відповідно до рішення НКРЗІ від 11.07.2017 № 364 «Про аналіз ринків послуг пропуску трафіка», Комісія прийняла рішення «Про результати аналізу ринків послуг термінації трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку».

Цим рішенням Комісія визначила переліки операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг термінації трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку, а також встановила, що на таких операторів телекомунікацій з 24.10.2017 накладаються зобов’язання відповідно до Закону України «Про телекомунікації» та пункту 8.2 Порядку аналізу ринків послуг пропуску трафіка та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою, затвердженого рішенням НКРЗ України від 25.08.2011 № 444 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.09.2011 № 1078/19 816.

Цим же рішенням визнано таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 27.10.2015 № 561 «Про деякі питання аналізу ринків послуг пропуску трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) телефонного зв’язку і накладення на операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою регуляторних зобов’язань».