Проект закону

Швидше за все це не зовсім проект, це притензія на проект закону. Судити спеціалістам і громадянам України які хочуть і можуть жити краще у ПРАВОВІЙ державі.

Автор законопроекту
Іван Дерен
Цей законопроект кардинально змінить твою країну,
бо він гарантує довге і якісне життя тобі і твоїй родині.
Перевір свого депутата!
Якщо він не підтримує цей законопроект, то яка є його мотивація?
Можливо це банальний корумпований клептократичний представник олігархату!
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про позитивну динаміку тривалості і якості життя громадян України
Закон забезпечує практичне виконання статей Конституції України №№: 1;3;4;5;7;11;13;14;16;26;38;42;43;46;48;49;50;53;66;67;69;10;141;142;143.
Визначає контрольні показники за якими об’єктивно оцінюється якість діяльності посадових осіб державного і місцевого управління усіх рівнів, та забезпечує позитивний відбір управлінських кадрів в Україні.
Визначає принципи і механізми формування та виплату гарантованого доходу громадянам України від моменту їх народження, при цьому скасовує усі пільги, пенсії, соціальну допомогу та інші виплати громадянам України з держаного і місцевих бюджетів, крім разових виплат пов’язаних з екстреними або трагічними ситуаціями.
Визначає порядок застосування механізму обліку національного багатства і спільного майна територіальних громад.
Ліквідовує усі морально застарілі податки і мита, державні фонди пенсійного і соціального забезпечення та пільги.
Скасовує державну реєстрацію підприємницької діяльності та запроваджує реєстрацію підприємницької діяльності шляхом повідомлення та (або) нотаріального посвідчення корпоративних прав учасників цивільно-правових відносин.
Покладає на Державу усі витрати на якісне лікування громадян України і відповідальність відповідних державних посадових осіб за термін їх життя.
Забезпечує, контролює і піклується про стан довкілля, якість питної води і харчових продуктів, комфортність і безпеку житла, комфортність і доступність громадського транспорту.
Змінює мотивацію депутатів і посадовців усіх рівнів з незаконного їх збагачення за рахунок бюджетних коштів на мотивацію піклуватись про фізичне і духовне процвітання кожного громадянина України.
Скасовує для громадян України юридичний статус «фізична особа», який позбавив їх конституційних прав в статусі людини.
Мотивує громадян України рішуче захищати суверенітет держави Україна, своє національне багатство і майно територіальних громад шляхом служби в збройних силах України та в підрозділах місцевої самооборони.
Ліквідовує тіньову економіку.
Ліквідовує корупцію.
Ліквідовує олігархат як явище.
Перетворює Україну на країну з найбільш сприятливими умовами для ведення підприємницької діяльності в Світі.
На порядок скорочує кількість чиновників і витрати на утримання державного апарату.
Основні терміни і поняття.
Середня тривалість життя громадян України — вимірюється в роках. Визначається окремо по кожній територіальній громаді. Моніторинг покладається на органи реєстрації громадського стану, данні обліку опрацьовуються і публікуються щомісячно державною службою статистики окремо по територіальних громадах і країні в цілому.
Середня якість життя громадян України — визначається співвідношенням витрат домогосподарств на харчування, громадський транспорт, комунальні послуги, ліки до витрат на відпочинок, розваги, туризм, спорт та оздоровлення. Розраховується і щомісячно публікуються державною службою статистики.
Єдиний відкритий державний реєстр публічного національного багатства і майна територіальних громад України. Ведеться кожною територіальною громадою і її жителями особисто згідно з геолокацією кожного об’єкта для обліку та визначається ефективність його використання комерційними структурами на користь жителів територіальної громади та громадян країни в цілому.
Оплата за використання комерційними структурами публічного майна. Замість морально застарілих податків і зборів на конкурсній основі запроваджується плата за використання публічного майна громадян України з метою отримання прибутку комерційними структурами.
Єдиний відкритий реєстр власників публічного майна (національного багатства і майна територіальних громад). Ведеться органами реєстрації громадського стану та територіальними громадами з метою оформлення права кожного громадянина України на отримання безумовного гарантованого доходу.
Безумовний гарантований дохід громадянина України — частина доходу від використання комерційними структурами публічного майна з метою отримання ними прибутку. Запроваджується для усіх громадян України замість пенсій, пільг і соціальних виплат. Є гарантією особистого економічного процвітання кожного громадянина України від моменту його народження. Спрямований на фінансування споживачем малого і середнього бізнесу. Гарантований дохід не можна використовувати на товари і послуги, використання яких скорочує термін життя людей. Судовим актом за корупцію і інші злочини перед народом України винна особа може бути позбавлена права отримувати гарантований дохід. Гарантований дохід є головним компенсаційним механізмом у випадку наявності інфляційних процесів в економіці. Він також є простим і дієвим способом контролю за ефективністю діяльності депутатів і посадовців усіх рівнів.
Засновники територіальних громад. Це жителі територіальних громад, що власним підписом засвідчили текст Статуту територіальної громади. Засновнику територіальної громади видається Свідоцтво Засновника територіальної громади.
Статут територіальної громади. Статут має містити обов’язкові статті про мету громади, шляхи досягнення цієї мети, контрольні показники діяльності посадових осіб територіальної громади, процедури звільнення і переобрання посадовців органів управління їх обов’язки, ведення реєстрів публічного майна і його співвласників, обов’язки жителів територіальної громади. Спільнота людей, що проживає на певній території без затвердженого нею Статуту не є територіальною громадою. Громадянин України, що покинув одну територіальну громаду і перейшов жити до іншої територіальної громади повинен своїм підписом засвідчити згоду з Статутом своєї нової територіальної громади. Не можна бути жителем більше ніж в одній територіальній громаді.
Контрольні показники якості управлінських рішень
Стаття 1.
Середня тривалість життя громадян України є головним показником за яким оцінюється якість управлінської діяльності депутатів і посадовців усіх рівнів. При спостеріганні негативної динаміки цього показника відповідні посадовці державних органів влади і органів місцевого самоврядування повинні бути негайно звільнені або переобрані.
Стаття 2.
Середня якість життя громадян України є допоміжним показником за яким оцінюється якість управлінської діяльності депутатів і посадовців усіх рівнів. При спостеріганні негативної динаміки цього показника відповідні посадовці державних органів влади і органів місцевого самоврядування повинні бути негайно звільнені або переобрані.
Облік публічного майна
Стаття 3.
Органи управління територіальних громад ведуть облік національного багатства і майна територіальних громад, що мають геолокацію на їх території та опікуються ефективністю їх використання комерційними структурами на конкурентних засадах.
Стаття 4.
Кожен повноправний громадянин України має незаперечне право контролювати ефективність використання свого публічного майна, перевіряти його геолокацію і фактичне надходження плати за його використання комерційними структурами.
Гарантований дохід громадян України
Стаття 5.
Кожен громадянин України з моменту свого народження отримує гарантований дохід, що утворюється завдяки внесенню плати комерційними структурами в державний і місцевий бюджети за використання ними національного багатства і майна територіальних громад з метою отримання прибутку.
Стаття 6.
Гарантований дохід громадянина України є його правом співвласника національного багатства і майна своєї територіальної громади на отримання ренти за його використання комерційними структурами.
Стаття 7.
Зниження обсягів виплати гарантованого доходу є достатньою підставою для звільнення або переобрання з посади будь якої особи яка це допустила.
Стаття 8.
Громадянам України забороняється витрачати гарантований дохід на придбання послуг і товарів, що є шкідливими для здоров’я людини. Перелік таких послуг визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 9.
Одночасно з початком нарахування і виплатою гарантованого доходу громадянам України підлягають ліквідації усі податки, мита і збори та відповідні служби, що проводили їх адміністрування.
Комерційна діяльність
Стаття 10.
Дохід і прибуток комерційних структур є їх власністю і не контролюється державними органами і органами місцевого самоврядування. Скасовується будяка звітність комерційних структур крім статистичної.
Стаття 11.
Комерційні структури які створені іноземцями або особами без громадянства повинні мати в своєму складі не менше 49 відсотків корпоративних прав громадян України або їх територіальних громад у статусі юридичних осіб публічного права.
Охорона здоров’я
Стаття 12.
Органи державної влади і органи місцевого самоврядування забезпечують кваліфіковане і якісне медичне обслуговування громадян України за кошти відповідних бюджетів.
Стаття 13.
Громадяни України гарантовано отримують послуги з раннього діагностування хвороб за рахунок державного бюджету. Випадки виникнення епідемій і пандемій є підставою для звільнення з займаних посад відповідних посадовців.
Стаття 14.
Громадяни України, що мають шкідливі для свого здоров’я звички та ведуть асоціальний спосіб життя втрачають право на безкоштовне лікування за рахунок відповідних бюджетів. Такі випадки визначаються судовим актом.
Стаття 15.
Держава за рахунок бюджету забезпечує якісне планування сім’ї з метою попередження спадкових хвороб і генетичних мутацій. Особи, що ухиляються від планування сім’ї втрачають право на державну підтримку. Такі випадки визначаються судовим актом.
Стаття 16.
Виготовлення і реалізація неякісних ліків і медичних послуг є особливо важким кримінальним злочином. Такі випадки визначаються судовим актом.
Безпека харчування.
Стаття 17.
Комерційні структури що виготовляють шкідливі для здоров’я людей продукти харчування рішенням судового акту мають припинити свою діяльність, а їхні власники і посадові особи втрачають право займатися бізнесом до кінця свого життя. Такі випадки визначаються судовим актом.
Стаття 18.
Держава забезпечує лабораторні дослідження безпеки харчових продуктів.
Стаття 19.
Питна вода має постачатися окремими водогонами питної води. Не дозволяється використовувати технічну воду як питну, і навпаки, питну воду як технічну. Держава забезпечує контроль якості питної води і охорону джерел якісної питної води.
Стаття 20.
Масові харчові отруєння є особливо важким кримінальним злочином. Винні в цьому особи по життєво втрачають право займати посади, або займатись бізнесом. Такі випадки визначаються судовим актом.
Поводження з твердими побутовими відходами
Стаття 21.
Держава запроваджує стандарти поводження з твердими побутовими відходами. Не допускається утворювати відкриті полігони для вивозу і захоронення твердих побутових відходів з інфільтрацією шкідливих речовин в довкілля. Не дозволяється спалення сміття. Дозволяється сортування сміття, створення закритих полігонів харчових відходів для вироблення метану, подрібнення несортованих відходів та подальше розділення їх на окремі матеріали для повторного використання методом флотації без контакту з довкіллям.
Стаття 22.
Забороняється використання пластикової упаковки яка не утилізується природними факторами і становить загрозу довкіллю.
Стаття 23.
Запроваджується багаторазова скляна тара з заставною ціною.
Шкідливі викиди в повітря
Стаття 24.
Чисте повітря є національним багатством. Власники автомобілів та виробництв, що використовують чисте повітря в технологічному процесі спалювання видобувних вуглеводнів сплачують за це державі.
Природні водойми
Стаття 25.
Усі природні водойми знаходяться під охороною держави. Держава контролює якість води в природних водоймах. Усі природні водойми мають вільно використовуватися для відпочинку людей.
Стаття 26.
Забороняється засмічувати природні водойми та зливати у них стічні води. Дозволяється використовувати воду річок для технічних потреб без нанесення шкоди довкіллю.
Освіта
Стаття 27.
Освіта протягом усього життя продовжує життя людини, тому держава забезпечує безкоштовну освіту усім громадянам України.
Стаття 28.
При навчанні дітей в початковій і середній школі держава контролює і забезпечує їх медичне обслуговування, якісне харчування, споживання якісної води і якісний фізичний розвиток.
Стаття 29.
Початкова і середня школа забезпечує виховання дітей відповідальними громадянами України. Освітні заклади надають учням дієві методики самостійного навчання протягом усього їх життя, викладають фундаментальні науки, символічні системи, навчають дітей відрізняти причини явищ
від їх наслідків, навчають створювати вихідні коди. Термін і якість освіти визначається на конкурсних засадах.
Стаття 30.
Вища школа за рахунок держави займається переважно дистанційним навчанням студентів. Спирається на авторські програми як вітчизняних так і закордонних викладачів. Організовує доступні усім студентам лабораторні дослідження. Приймає іспити. Атестує студентів і видає їм відповідні дипломи. Підтримує студентські стартапи і наукові дослідження. Навчає не застарілим технологіям і знанням, а спрямовує студентів до створення нових технологій і продуктів.
Стаття 31.
Освіта в Україні фінансується з державного бюджету на конкурсних засадах.
Громадянство в Україні
Стаття 32.
Щоб отримати українське громадянство, іноземець або особа без громадянства має попередньо отримати дозвіл від територіальної громади бути її жителем.
Стаття 33.
Іноземці або особи без громадянства, що перебувають в Україні мають зареєструватися як фізичні особи без права отримувати гарантований дохід за використання національного багатства і комунального майна комерційними структурами.
Фінансова система
Стаття 34.
Фінансова система в Україні є багатоконтурна.
Стаття 35.
В Україні запроваджується автоматичні допоміжні фінансові контури без кінцевого кредитора. Право на емісію в них належить кожному учаснику. За виведення облікових одиниць з обігу накладається штраф який стерилізує їх надлишкову масу. Заборонена конвертація облікових одиниць допоміжного фінансового контуру на гроші, що емітовані кінцевим кредитором.
Перехідні положення
Стаття 36.
Всі повноправні громадяни України мають стати засновниками своїх територіальних громад в статусі юридичних осіб публічного права, шляхом офіційного власноручного підпису під їх статутами.
Стаття 37.
Всі повноправні громадяни України мають подати заяви про взяття їх на облік і на облік їх неповнолітніх дітей в єдиному реєстрі співвласників національного багатства і майна територіальної громади в якій вони проживають.
Стаття 38.
В перехідний період до сформування відповідних структур і інституцій, що забезпечують облік, оцінку і комерційного використання національного багатства і майна територіальних громад та облік їх співвласників продовжує діяти існуюча податкова, пенсійна та інші відповідні системи і інституції. Перехід до системи виплати гарантованого доходу і нової системи формування державного бюджету має відбутися після їх успішного тестування.
Стаття 39.
Комітети Верховної Ради України повинні розробити і винести на голосування необхідні поправки до відповідних законів України, а Верховна Рада України офіційно привести чинне законодавство у відповідність до цього закону.