Національна стійкість в умовах мінливого безпекового середовища

Це перший етер з нового циклу програм про національну стійкість з Ольгою Резніковою, авторкою монографії «Національна стійкість в умовах мінливого безпекового середовища», першим в Україні комплексним науковим виданням, присвяченим проблемі, яка на сьогодні має надзвичайно важливе наукове і практичне значення для нашої країни.

Довідково: у монографії досліджені теоретичні та практичні аспекти забезпечення національної стійкості в умовах мінливості й невизначеності безпекового середовища. Запропоновано міждисциплінарну теоретичну основу для розроблення практичних механізмів забезпечення національної стійкості, встановлено закономірності формування системи забезпечення національної стійкості та її взаємодії із системою забезпечення національної безпеки, визначені особливості адаптивного управління національною стійкістю та формування системних зв"язків. Здійснено аналіз практик забезпечення національної стійкості, що існують у світі, з точки зору можливості їх імплементації в Україні. Розроблені рекомендації щодо концептуальних засад та моделі забезпечення національної стійкості в Україні, формування й реалізації комплексної державної політики у сфері національної безпеки та стійкості, удосконалення законодавства Україні у відповідній сфері тощо.

Монографія містить теоретичне обґрунтування процесів розбудови системи забезпечення національної стійкості в Україні, у яких авторка брала активну участь, зокрема, під час розроблення проєкту Концепції забезпечення національної системи стійкості, а також низки інших проєктів нормативно-правових документів України, що набули чинності.

Гостя студії:

Резнікова Ольга Олександрівна — завідувач відділу проблем стратегічного планування центру безпекових досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук за спеціальністю 08.04.01 — Фінанси, грошовий обіг і кредит (2001), старший науковий співробітник за спеціальністю 21.04.01 — Економічна безпека держави (економічні науки) (2014), заслужений економіст України (2008).

Питання для обговорення:

1. Національна стійкість: від теорії до практичних рішень.

2. Кілька швидких висновків про стійкість Української держави і суспільства.

3. Як можна зміцнити національну стійкість?