Становлення НАЗЯВО: проблеми та перспективи

Про становлення Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи.

Гість:

Микита Андрєєв — член НАЗЯВО, голова громради МОН