Підсумки засідання НКРЗІ від 11.04.2017 року

Так, запропонована Мінекономрозвитку України редакція абзацу дев’ятого пункту 76 Правил передбачає, що повернення невикористаних коштів абонентові, який отримує послуги знеособлено (анонімно), буде здійснюватись на підставі його волевиявлення, у порядку, встановленому НКРЗІ.

11.04.2017 відбулось чергове засідання НКРЗІ.

У блоці питань щодо розгляду проектів законові та нормативно-правових актів:

— не погоджено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 та від 11 квітня 2012 р. № 295», надісланий Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, у зв’язку із зауваженнями до нього.

Так, запропонована Мінекономрозвитку України редакція абзацу дев’ятого пункту 76 Правил передбачає, що повернення невикористаних коштів абонентові, який отримує послуги знеособлено (анонімно), буде здійснюватись на підставі його волевиявлення, у порядку, встановленому НКРЗІ.

Одне з зауважень НКРЗІ полягає в тому, що розробка та встановлення НКРЗІ порядку повернення невикористаних коштів абонентові, який отримує послуги знеособлено (анонімно), не передбачена законодавством України у сфері телекомунікацій, крім того, Правила встановлюють загальний порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг, регулюють відносини між операторами, провайдерами телекомунікацій та споживачами послуг, але не поширюються на надання фінансових послуг, які надаються у відповідності до вимог законодавства про платіжні системи та переказ коштів.

— погоджено проект Указу Президента України «Про затвердження Загального регламенту Всесвітнього поштового союзу, Всесвітньої Поштової конвенції та її заключного протоколу, Угоди про поштові платіжні послуги», надісланий Міністерством інфраструктури України.

— погоджено проект Закону України «Про публічні консультації», надісланий Міністерством юстиції України .

— схвалено проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

— внесено зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, затвердженого рішенням НКРЗІ від 13.12.2016 № 659. Зокрема, змінами передбачено розробку проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», метою якого є врегулювання питань припинення надання послуг операторами телекомунікацій у випадках виявлення несанкціонованого втручання абонентів в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж, а також приведення Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для впровадження благодійних телекомунікаційних повідомлень».