Підсумки засідання НКРЗІ

У блоці питань щодо розгляду проектів законові та нормативно-правових актів Комісія: — прийняла за основу проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг» і встановила, що зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до проекту акта та проекту аналізу регуляторного впливу прийматимуться з дня його оприлюднення до 17 грудня 2018 року.

Підсумки засідання НКРЗІ

13.11.2018 відбулося засідання НКРЗІ.

У блоці питань щодо розгляду проектів законові та нормативно-правових актів Комісія:

— прийняла за основу

проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг» і встановила, що зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до проекту акта та проекту аналізу регуляторного впливу прийматимуться з дня його оприлюднення до 17 грудня 2018 року.

Згідно проекту, НКРЗІ розширює повноваження із збору та аналізу звітної інформації про якість телекомунікаційних послуг фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку, послуг з доступу до Інтернет, визначаючи, що параметри якості послуг, визначення та методи вимірювання мають здійснюватись відповідно стандарту ETSI EG 202 057.

Новації НКРЗІ також стосуються того, що крім Переліку показників ЯТП, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню, які визначаються рішенням НКРЗІ відповідно до нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади в галузі зв’язку (Держспецзв'язку), якими встановлені граничні (нормовані) рівні показників ЯТП, встановлюються додаткові вимоги для показників якості рівні яких не встановлені.

Рішення по ним прийматиметься НКРЗ до початку звітного року відповідно до ДСТУ ETSI EG 202 057−1:2015 (ETSI EG 202 057−1:2013, IDT), ДСТУ ETSI EG 202 057−2:2015 (ETSI EG 202 057−2:2011, IDT), ДСТУ ETSI EG 202 057−3:2015 (ETSI EG 202 057−3:2005, IDT), ДСТУ ETSI EG 202 057−4:2015 (ETSI EG 202 057−4:2008, IDT) (далі — ДСТУ ETSI EG 202 057).

Доцільність таких новацій НКРЗІ пояснює необхідністю адаптації до норм чинного законодавства положень ряду Директив Є С. При цьому забуває додати, що подібне регулювання в ЄС існує для послуг доступу до Інтернет, які у них належать до загальнодоступних телекомунікаційних послуг.

Закон України «Про телекомунікації» до загальнодоступних телекомунікаційних послуг відносить: підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційних мереж фіксованого зв’язку загального користування (універсальний доступ), послуги фіксованого телефонного зв’язку в межах зони нумерації (місцевий телефонний зв’язок), а також виклик служб екстреної допомоги, послуги довідкових служб і зв’язку за допомогою таксофонів.

Таким чином, НКРЗІ у черговий раз намагається власні бажання видати за реальну необхідність, ігноруючи діюче законодавство та розширюючи надані їй повноваження, що не відповідає вимогам Конституції України.