Оприлюднено Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту

25.07.2018 оприлюднено постанову Кабінет Міністрів України від 18 липня 2018 р. № 586 «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту».

Оприлюднено Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту
Оприлюднено Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту
Оприлюднено Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту

Правила встановлюють правові засади відносин власника (володільця) інфраструктури об’єкта транспорту і замовника — суб’єкта господарювання (оператора, провайдера телекомунікацій) щодо доступу до елементів інфраструктури об’єкта транспорту для розвитку телекомунікаційної мережі.

І хоча Уряд розширив межі обмежень відносин між власниками (володільцями) всіх форм власності та замовниками, що виникають під час доступу до інфраструктури об’єкта транспорту, на які не поширюється дія цих Правил, а також не виконав вимоги Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», згідно з яким забороняється встановлювати додаткову плату, та встановив можливість плати за технічний нагляд, сподіваємось, що Правила дійсно створять сприятливі умови для розвитку телекомунікаційної мережі загального користування.