Порядок проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на РЧР

Оновлений Порядок передбачає проведення тендеру з правом суб’єктів конверсії отримати частину спектру за встановленою Кабінетом Міністрів ціною.

Порядок проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на РЧР

22 вересня 2017 року набрало чинності рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

За повідомленням НКРЗІ, вказане рішення спрямовано на забезпечення можливості проведення тендера на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління на виконання Указу Президента від 21.07.2015 № 445 «Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління» та Плану заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 1232-р.

В умовах відсутності в Україні вільних частот для впровадження нових технологій, закріплення в нормативно-правовій базі зазначеної норми є гарантією надання операторам телекомунікацій можливості забезпечити безперервність надання послуг своїм абонентам.

Крім того, цим рішенням Комісії спрощено умови видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України шляхом виключення з Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням НКРЗ від 19.08.2005 № 53, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1237/11 517 (із змінами), вимоги щодо подання викопійовки з карти масштабу 1:200 000 з нанесеними на неї місцями встановлення заявлених радіоелектронних засобів.

Реєстрацією Міністерством юстиції нової редакції Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України завершено підготовку нормативно-правових актів, необхідних для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління.

Наступними кроками є подання операторами телекомунікацій заяв про намір вивільнити частину наявного у них спектру, визначеного Кабміном для впровадження LTE-технології, а також підготовка планів конверсії з економічним обґрунтуванням вартості конверсії, що мають бути затверджені Комісією.

Це дозволить сформувати умови кожного з тендерів та визначити терміни їх проведення.