Covid-19 як виклик для системи освіти

Яким чином епідемія вплинула на систему освіту? Які зміни в освіті варто очікувати як відповідь на роботу в надзвичайній ситуації?

Чи викристалізувалася нова візія розвитку освіти у світі та Україні? На ці питання спробуємо знайти відковідь із Михайлом Жуком, канд. філос. наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти СОІППО