Тотальному скороченню викладачів присвячується…

Про перспективи скорочення науково-педагогічних кадрів у зв’язку із планами оптимізації МОН України мережі університетів

Як вплине скорочення на гендерний та віковий склад освітян? Кому належить пріоритет у збереженні робочого місця — молоді, чи пенсіонерам?

Як збалансувати інтереси різних когорт та груп при скороченні?

Прогноз скорочення викладачів та працівників ЗВО.