Підсумки засідання НКРЗІ

26.06.2018 відбулось засідання НКРЗІ. У блоці питань щодо розгляду проектів законові та нормативно-правових актів Комісія:

26.06.2018 відбулось засідання НКРЗІ.

У блоці питань щодо розгляду проектів законові та нормативно-правових актів Комісія:

— погодила без зауважень

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України», надісланий листом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Проектом пропонується перерозподілити діапазон 450 МГц, який до цього часу був виділений Планом та Таблицею для загального користування, для впровадження мобільної компоненти Національної телекомунікаційної мережі спеціального користування, будівництво якої передбачено Законом України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».

За висновками експертів, створення зазначеної мережі, при наявності у державі ТМЗК, ТМСП, НСКЗ, є продовженням

політики створення схем привласнення державних коштів (за прикладом славнозвісного проекту «Стіна»),

відсторонення

суб’єктів ринку від надання послуг органам влади, що

створюватиме

реальну загрозу національній безпеці держави, оскільки вплив зовнішніх факторів на одну мережу (внаслідок аварій, диверсій та ін.) одночасно зумовить припинення функціонування ресурсів усіх органів влади та паралізує їх діяльність,

перешкоджання

вільному доступу до ринку телекомунікацій нових операторів, що призведе до штучної монополізації цього ринку окремими великими компаніями,

знищення

конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг.

— прийняла за основу

проект рішення «Про визначення строків початку впровадження послуг із перенесення абонентських номерів на телекомунікаційних мережах рухомого (мобільного) зв’язку, включаючи створення локальних баз даних операторів телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, та їх підключення до централізованої бази даних».

Проектом визначається строк початку впровадження послуг із перенесення абонентських номерів на телекомунікаційних мережах рухомого (мобільного) зв’язку 01 травня 2019 року, включаючи створення локальних баз даних операторів телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, та їх підключення до централізованої бази даних до 01 лютого 2019 року.

Зауваження та пропозиції до проекту акта та аналізу регуляторного впливу від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться з дня їх оприлюднення до 26 липня 2018 року.

— схвалила

проект рішення «Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг», який буде направлено на погодження до заінтересованих державних органів.

Згідно з пояснювальною запискою, зазначеними змінами, зокрема, визначено порядок надсилання благодійних телекомунікаційних повідомлень в рамках сприяння здійснення благодійної діяльності в Україні, терміни «скорочення переліку послуг» та «припинення надання послуг» приведено у відповідність до вимог Закону з метою однозначного їх тлумачення, запроваджено детальне інформування абонентів операторами, провайдерами телекомунікацій щодо підстав скорочення переліку послуг або припинення їх надання із зазначенням відповідних підстав для такого припинення, орієнтовних строків та/або умов поновлення надання послуг, встановлено заборону операторам, провайдерами телекомунікацій стягувати додаткову плату з абонентів при відновленні надання послуг після скорочення їх переліку.

Незважаючи на відміну ліцензування у сфері телекомунікацій з 01.01.2018 НКРЗІ:

— видала одну

ліцензію

Національному аерокосмічному університету ім.М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

на надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку з ємністю мережі до 1 000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку у м. Харків;

— продовжила строк дії двох

ліцензій:

— ТОВ «Українські новітні телекомунікації»

— на надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж у м. Київ;

-Київському національному університету імені Тараса Шевченка

— на надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку з ємністю мережі до 1 000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку на території м. Київ.