Підсумки засідання НКРЗІ

26.12.2018 відбулося засідання НКРЗІ. У блоці питань щодо розгляду проектів законові та нормативно-правових актів Комісія: — затвердила Зміни до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19 серпня 2005 року № 53, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2005 року за № 1237/11 517.

26.12.2018відбулося засідання НКРЗІ.

У блоці питань щодо розгляду проектів законові та нормативно-правових актів Комісія:

— затвердила

Зміни до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19 серпня 2005 року № 53, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2005 року за № 1237/11 517.

Зміни, зокрема, стосуються визначення умов ліцензії Л03. У користувача РЧР буде відсутня необхідність отримання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів у смузі радіочастот 2400−2483,5 МГц. Де «Л03 — користування будь-яким каналом із відповідною шириною смуги випромінювання здійснюється на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом у всій виділеній смузі радіочастот необмеженим колом користувачів для побудови безпроводових локальних мереж (доступу до Інтернет) всередині та ззовні приміщень, за умови використання радіообладнання, яке забезпечує адаптивний вибір вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування спектром із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу».

Дане рішення буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та набере чинності з дня його офіційного опублікування;

— схвалила проект

рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою».

Проектом передбачається:

• приведення Вимоги щодо отримання дозволу на експлуатацію видів РЕЗ (ВП) залежно від радіотехнології, в якій його застосовують, у чітку відповідність до позначень дозволів у Плані використання радіочастотного ресурсу України:

Д01

(дозвіл на РЕЗ стаціонарного розташування + висновок),

Д02

(дозвіл на РЕЗ рухомий +висновок),

Д03

(дозвіл на РЕЗ стаціонарного розташування без висновку),

Д04

(дозвіл іноземним користувачам);

Б01

(використання РЕЗ на бездозвільній основі згідно з нормами, встановленими НКРЗІ), а також доповнити новими радіотехнологіями та вимогами до них;

• видання нової редакції Норм використання РЕЗ на бездозвільній та безоплатній основі, для радіотехнологій, в яких у Плані використання радіочастотного ресурсу України є позначення Б01.

Даний проект акта буде направлено на погодження до заінтересованих державних органів;

— погодила

на 2019 рік зниження за окремими позиціями рівня Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язаних з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж;

— висловилась за недоцільність прийняття проектів законів України:

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності», реєстраційний номер 9311 від 21.11.2018;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності», реєстраційний номер 9311−2 від 07.12.2018;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності та щодо посилення протидії рейдерству», реєстраційнийномер 9311−4 від 07.12.2018;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності», реєстраційний номер 9311−5 від 10.12.2018, у зв’язку із зауваженнями до них;

— висловилась за доцільність прийняття

проектів законів України:

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності», реєстраційний номер 9311−1 від 05.12.2018;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту державою права власності», реєстраційний номер 9311−3 від 07.12.2018;

— погодила

проект наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Вимог щодо рівня якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку» із пропозиціями.

Незважаючи на відміну ліцензування у сфері телекомунікацій з 01.01.2018 НКРЗІ:

— видала ПП «Радіопередавальний центр «Телерадіокомпанія «Ефір» ліцензію на надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації мереж ефірного телемовлення та ліцензію на надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації мереж ефірного радіомовлення на території Житомирської області строком на 5 років;

— продовжила строк дії чотирьох ліцензій:

• на надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телемереж: ПП «Раледа» на території м. Дніпро з 08.04.2019 по 07.04.2024; ТОВ «Центр Впровадження Інформаційних Технологій «ФОБОС» на території м. Полтава, смт Решетилівка Полтавської області з 13.06.2019 по 12.06.2024;

• на надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж): ПП «ТІКЕР» на території м. Дніпро з 27.07.2019 по 26.07.2024; ПрАТ «Корпорація «Аверс» на території м. Луцьк.

— видала АТ «Українська залізниця» копію ліцензії на надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку з ємністю мережі до 10 000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку на території м. Київ, Київської, Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Чернігівської областей для РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» на території Чернігівської області.