Підсумки засідання НКРЗІ

19.02.2019 відбулося засідання НКРЗІ. У блоці питань щодо розгляду проектів законові та нормативно-правових актів Комісія: — не погодила проект наказу Мінекономрозвитку «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін» у зв’язку із зауваженнями та пропозиціями до нього.

19.02.2019відбулося засідання НКРЗІ.

У блоці питань щодо розгляду проектів законові та нормативно-правових актів Комісія:

— не погодила

проект наказу Мінекономрозвитку «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін» у зв’язку із зауваженнями та пропозиціями до нього.

НКРЗІ вважає, що питання діяльності в сфері телекомунікацій не підпадає під вимоги Законів України «Про природні монополії» та «Про ціни і ціноутворення».

— висловилась за доцільність

прийняття проекту Закону України «Про режим спільного транзиту», реєстраційний номер 9532 від 04.02.2019;

— прийняла

за основупроект ПКМУ «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», який передбачає надання операторам, провайдерам телекомунікацій права надавати телекомунікаційні послуги фіксованого зв’язку із застосуванням технології безпроводового доступу та/або конвергенції мереж, що має створити сприятливі умови для реалізації споживачами своїх прав на отримання телекомунікаційних послуг фіксованого телефонного зв’язку, відновлення зв’язку, заощадити час та витрати операторів, що пов’язані з відновленням телекомунікаційних мереж, які виникають унаслідок викрадення чи пошкодження таких мереж. Строк подання зауважень та пропозицій — до 22 березня 2019 року;

— погодила

проект ПКМУ «Про внесення змін до ПКМУ від 26 квітня 2003 р. № 621» (щодо приведення порядку розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та державного бюджету у відповідність до положень Закону України від 06.12.2018 № 2646-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування» та Закону України від 17.05.2012 № 4731-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»), надісланий листом Мінекономрозвитку, із зауваженням.

Незважаючи на відміну ліцензування у сфері телекомунікацій з 01.01.2018 НКРЗІ:

продовжила строк дії двох ліцензій

на здійснення виду діяльності у сфері телекомунікацій:

• ТОВ телерадіокомпанія «Телемир» —

на надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж) на території м. Волноваха Донецької області з 15.06.2019 по 14.06.2024;

• ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» —

на надання послуг фіксованого міжміського телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Львівської, Харківської областей з 09.07.2019 по 08.07.2024.