Підсумки засідання НКРЗІ

06.04.2021 року відбулося засідання НКРЗІ

У блоці питань щодо розгляду проектів законові та нормативно-правових актів Комісія:

Відповідно до Податкового кодексу України Комісія затвердила Форму надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформації про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України. Дане рішення буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Комісія розглянула надісланий листом Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації проект Закону України «Про критичну інфраструктуру», реєстраційний номер 5219 від 09.03.2021, та висловилась за доцільність його прийняття із пропозиціями.

Відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Комісія прийняла за основу проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг» та установила строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції до проекту акта та аналізу регуляторного впливу, з дня їх оприлюднення до 07 травня 2021 року.

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», розглянувши лист ДП «Український державний центр радіочастот» щодо погодження об’єкту оренди, Комісія надала згоду на передачу в оренду нежитлового приміщення у м. Одеса, балансоутримувачем якого є Південна філія ДП «Український державний центр радіочастот».