Підсумки засідання НКРЗІ.

26.10.2021 року відбулося засідання НКРЗІ

26.10.2021 року відбулось чергове засідання НКРЗІ, де, серед іншого, було обговорено низку важливих питань, пов’язаних із реформами ринку телекомунікаційних послуг. Зокрема засідання було присвячено обговоренню проєктів нормативно-правових актів, які мають врегулювати порядок надання електронних комунікаційних послуг.

Так, враховуючи статтю 116 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 № 1861-VI, підпункт 4 пункту 4 Положення про НКРЗІ, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067, беручи до уваги прийнятий Верховною Радою України Закон України «Про електронні комунікації», на підставі якого, з 01 січня 2022 року втрачають чинність закони України «Про телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс України», та який визначає правові та організаційні основи державної політики у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру, а також враховуючи права, обов’язки та відповідальність фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у відповідній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами, з метою прийняття рішення Верховною Радою України щодо проекту Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» (реєстраційний номер 6055 від 14.09.2021, далі — законопроєкт), який є взаємопов’язаним із Законом України «Про електронні комунікації» та визначає правовий статус, завдання, функції, повноваження та порядок їх здійснення постійно діючим центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку України, НКРЗІ схвалила пропозиції до цього законопроекту.

Ці пропозиції передусім стосуються визначення правового статусу нового регуляторного органу та порядку передання йому відповідних функцій від НКРЗІ. Для того, аби знизити такі ризики, як-от: ненадання адмінпослуг, неможливість виконання регуляторних заходів, незабезпечення регулювання порядку користування радіочастотним ресурсом, фахівцями НКРЗІ надано зауваження щодо: необхідності удосконалення перехідного механізму ліквідації та правонаступництва, який міститься у законопроєкті № 6055 від 14.09.2021; визначення особливостей повноважень голови та членів нового регуляторного органу; гарантії фінансової незалежності; необхідність оприлюднення рішень регулятора тощо. Детальні пропозиції щодо удосконалення законопроєкту містяться у додатку до рішення НКРЗІ.

Ці пропозиції будуть подані до Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України та заінтересованих комітетів Верховної Ради України.

Також, НКРЗІ, розглянувши проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції впровадження „розумних мереж“ в Україні до 2035 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації», надісланий листом Міністерства енергетики України, НКРЗІ вирішила не погодити цей документ у зв’язку із зауваженнями до нього.