Підсумки засідання НКРЗІ від 23.05.2017

У блоці питань щодо розгляду проектів законові та нормативно-правових актів — прийнято рішення затвердити Порядок регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку

23.05.2017 відбулось чергове засідання НКРЗІ.

У блоці питань щодо розгляду проектів законові та нормативно-правових актів:

— прийнято рішення затвердити Порядок регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку та визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 20 січня 2009 року № 1301, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2009 року за № 133/16 149.

Нова редакція проекту включає:

1) зміну градації маси поштових відправлень (письмової кореспонденції) з 7 до 5 позицій з відповідною зміною міжвагових коефіцієнтів;

2) перегляд розподілу постійної та змінної частини тарифу на пересилання в межах України посилки усередненої маси;

3) зміну, в сторону зменшення, розміру коефіцієнту до базової величини тарифу на пересилання простих листів масою до 20 грамів та поштових карток, відправниками та адресатами яких є військовослужбовці строкової служби;

4) приведення у відповідність до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248 визначення «планова собівартість універсальних послуг поштового зв’язку» та інших пунктів чинного Порядку;

5) уточнення процедури розгляду звернення оператора поштового зв’язку щодо зміни тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку;

6) редакційні уточнення по тексту чинного Порядку, зважаючи на необхідність його актуалізації (положення чинного Порядку не змінювались з 2009 року).

— затверджено висновок стосовно висловлення позиції щодо недоцільності прийняття проекту Закону України «Про тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України», реєстраційний номер 6400 від 20.04.2017.

Згідно висновку НКРЗІ проект акту:

1) практично не вирішує проблем, пов’язаних із регулюванням вищезгаданих відносин, та лише частково врегульовує відносини щодо діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій на відповідних територіях;

2) не вирішує питання, пов’язані із звільненням від відповідальності за порушення на тимчасово окупованих територіях України операторами, провайдерами телекомунікацій законодавства у сфері телекомунікацій, користувачами радіочастотного ресурсу Україні — у сфері користування радіочастотним ресурсом України, операторами поштового зв’язку — у сфері надання послуг поштового зв’язку;

3) не врегульовує проблеми, пов’язані із здійсненням заходів щодо виявлення та усунення дії джерел радіозавад на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України;

4) не передбачає заборону взаємодії операторів, провайдерів телекомунікацій, операторів поштового зв’язку із суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з порушенням законодавства України на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, а також відповідальність за порушення цієї заборони;

5) не встановлює норми, що забезпечать виконання вимог пункту 196.2 Статуту Міжнародного союзу електрозв’язку, ратифікованого Законом України від 15.07.1994 № 116/94-ВР (яким передбачено, що під час використання смуг частот для радіозв’язку Члени Союзу повинні враховувати те, що радіочастоти і орбіта геостаціонарних супутників є обмеженими природними ресурсами, які належить використовувати раціонально, ефективно і економно відповідно до положень Регламенту радіозв’язку, щоб забезпечити справедливий доступ до цієї орбіти і до цих частот різним країнам чи групам країн з урахуванням особливих потреб країн, що розвиваються, і географічного положення деяких країн), зокрема, не передбачає механізмів, що забезпечують:

  • обмеження служб міжнародного електрозв’язку та заборону використання радіочастот, які розташовані на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України;
  • заборону проведення аматорського радіозв’язку з аматорськими радіостанціями, які розташовані на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України;
  • захист присвоєнь радіочастот, їх модифікацію або анулювання.
  • затверджено висновок стосовно висловлення позиції щодо доцільності прийняття проекту Закону України«Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо оформлення прав на землю під об, реєстраційний номер 6255 від 28.03.2017, із пропозицією.

Згідно інформації НКРЗІ, підпунктом 1 пункту 1 розділу І проекту акта передбачено доповнення частини першої статті 99 Земельного кодексу України пунктом «в-1», яким до видів земельного сервітуту пропонується віднести право розміщення, будівництва, експлуатації, обслуговування, реконструкції, модернізації, ремонту, перевлаштування ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій.

Однак, частиною шостою статті 10 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що оператори телекомунікацій, які відповідно до цього Закону внесені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, мають право вимагати від власників земельних ділянок або землекористувачів установлення сервітутів до категорії земель, визначених Земельним кодексом України, для прокладання під землею телекомунікаційних мереж та/або усунення їх пошкоджень. Розмір плати (тарифи) за встановлення земельного сервітуту для прокладання під землею та/або усунення пошкоджень телекомунікаційних мереж для власників або землекористувачів установлює Кабінет Міністрів України.

З огляду на вказане, термінологія проекту акта та Закону України «Про телекомунікації» щодо відповідного земельного сервітуту потребує узгодження між собою.

— прийняли за основу проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та схвалили пропозиції щодо внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815.

— іншими рішенням НКРЗІ:

  • внесла зміни та доповнення
  • до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, затвердженого рішенням НКРЗІ від 13.12.2016 № 659;
  • призупинила на 1 рік
  • з 17.05.2017 дію рішення НКРЗІ від 27.12.2012 № 691 «Про погодження Переліку акредитованих в установленому порядку органів, уповноважених на проведення діяльності з підтвердження відповідності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв» (у редакції рішення НКРЗІ від 21.09.2016 № 493) в частині державного підприємства «ВЦ Омега» (м. Севастополь), яке перереєстроване як суб’єкт господарювання у РФ. Рішення прийнято враховуючи застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції до юридичних осіб згідно з рішенням РНБО України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України від 15.05.2017 № 133.