Засідання Комітету з питань дерегуляції та розвитку саморегулювання Громадської ради при Державній регуляторній службі України

14 листопада 2017 року відбулося засідання Комітету з питань дерегуляції та розвитку саморегулювання Громадської ради при Державній регуляторній службі України.

Засідання Комітету з питань дерегуляції та розвитку саморегулювання Громадської ради при Державній регуляторній службі України

Учасники заходу розглянули питання щодо порушення принципів державної регуляторної політики наказом Держгірпромнагляду від 20.12.2006 № 16 «Про затвердження Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки».

В ході обговорення було зазначено, що з 2006 року суттєво змінилося законодавство України, проте в наказ не було внесено відповідних змін, що в свою чергу безпідставно розширило повноваження Держпраці, зокрема щодо погодження учбових планів і програм, визначення форм підсумкового контролю та призначення атестаційних комісій тощо.

Крім того, норми Порядку атестації не відповідають вимогам Положення про професійне навчання, продовжують обмеження щодо напрацювання трьох річного стажу та проходження підвищення кваліфікації у Головному навчально-методичному центрі, яке безпідставно поширюється також на випускників вищих навчальних закладів за спеціальністю експерт технічний з промислової безпеки.

Представники експертного середовища наголосили на тому, що на цей час норми та положення наказу порушують вимоги статей 6, 19 Конституції України, позиції Конституційного суду, не узгоджуються з вимогами частини третьої статті 18 Господарського Кодексу та статті 15 Закону «Про захист економічної конкуренції».

Порядок атестації порушує такі обов’язкові принципи державної регуляторної політики визначені статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», як:

— адекватність — не відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив, оскільки форма та рівень державного регулювання, в частині атестації та допуску фахівців для проведення технічного огляду та/або експертного обстеження здійснюється не у відповідності до законодавства;

— ефективність — не забезпечено досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімізації необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави, в частинні порушення передбачених чинним законодавством вимог та дискримінації випускників вищих навчальних закладів, що тягнуть за собою фінансове навантаження на суб’єктів господарювання шляхом впровадження вимог щодо підвищення кваліфікації та значних термінів атестації, що в свою чергу створює штучні обмеження у відповідній сфері державного регулювання;

— збалансованість — не забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, оскільки запропонований механізм державного регулювання спрямований на штучне обмеження кола вищих навчальних закладів, в частині створення преференцій тільки для Державного підприємства «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та монополізації ринку послуг;

— прозорість та врахування громадської думки — відсутності відкритості дій регуляторного органу на етапах регуляторної діяльності в частині погодження навчальних планів та програм, визначених форм і порядку іспитів та атестації підсумкового контролю.

За результатами засідання, з метою усунення порушень принципів державної регуляторної політики Комітет з питань дерегуляції та розвитку саморегулювання запропонував Громадській раді:

1. Ініціювати розгляд питання про порушення принципів державної регуляторної політики наказом Держгірпромнагляду від 20.12.2006 № 16 «Про затвердження Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки» на засіданні Громадської Ради при Державній регуляторній служби України.

2. У рамках розгляду питання на засіданні Громадської Ради внести пропозиції щодо направлення звернення до Голови Державної регуляторної Служби України про проведення експертизи наказу Держгірпромнагляду 20.12.2006 № 16 «Про затвердження Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки» та вжиття заходів з призупинення його дії.

Засідання Комітету з питань дерегуляції та розвитку саморегулювання Громадської ради при Державній регуляторній службі України
Засідання Комітету з питань дерегуляції та розвитку саморегулювання Громадської ради при Державній регуляторній службі України
Засідання Комітету з питань дерегуляції та розвитку саморегулювання Громадської ради при Державній регуляторній службі України
Засідання Комітету з питань дерегуляції та розвитку саморегулювання Громадської ради при Державній регуляторній службі України
Засідання Комітету з питань дерегуляції та розвитку саморегулювання Громадської ради при Державній регуляторній службі України
Засідання Комітету з питань дерегуляції та розвитку саморегулювання Громадської ради при Державній регуляторній службі України