Новини Громадської ради при Державній регуляторній службі України

Члени Комітету та запрошені обговорили проект регламенту Комітету, мету та завдання діяльності, форми її проведення, попередній план роботи.

Новини Громадської ради при Державній регуляторній службі України

26.01.2018 відбулося засідання Комітету з питань проведення громадської експертизи діяльності ДРСУ.

До учасників заходу було доведено інформацію щодо напрацювання алгоритму більш дієвої співпраці, з метою оперативного інформування членів Громадської ради, та пропозиції щодо запобігання протиправним діям службових осіб ДРСУ, які унеможливлюють діяльність Громадської ради при ДРСУ як консультативно-дорадчого органу.

Члени Комітету та запрошені обговорили проект регламенту Комітету, мету та завдання діяльності, форми її проведення, попередній план роботи.

До учасників заходу було доведено інформацію щодо напрацювання алгоритму більш дієвої співпраці, з метою оперативного інформування членів Громадської ради, та пропозиції щодо запобігання протиправним діям службових осіб ДРСУ, які унеможливлюють діяльність Громадської ради при ДРСУ як консультативно-дорадчого органу.

Також на засіданні було обговорено питання доцільності:

— проведення експертизи регуляторного акту Міністерства охорони здоров’я — Наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарних правил та норм», від 1 серпня 1996 року № 239, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 р. за № 488/1513 (у чинній на сьогодні редакції), — в частині доцільності отримання суб’єктами господарювання санітарних паспортів, передбачених п. 1.6.8 відповідних Державних санітарних правил та норм;

— надання, в рамках методологічного забезпечення діяльності дозвільних органів, роз’яснень з питання — чи є станом на сьогодні обов’язковим для операторів телекомунікацій отримання санітарних паспортів на кожний радіотехнічних об’єкт?

За результатами заходу запропоновано доопрацювати робочі документи Комітету, звернутися до Голови громадської ради щодо необхідності проведення спільної наради в рамках взаємодії з ДРСУ, залучити до вирішення питання щодо санітарних паспортів відповідні Комітети Г Р при ДРСУ.

Новини Громадської ради при Державній регуляторній службі України
Новини Громадської ради при Державній регуляторній службі України
Новини Громадської ради при Державній регуляторній службі України
Новини Громадської ради при Державній регуляторній службі України
Новини Громадської ради при Державній регуляторній службі України
Новини Громадської ради при Державній регуляторній службі України
Новини Громадської ради при Державній регуляторній службі України
Новини Громадської ради при Державній регуляторній службі України