Міжнародна екологічна конференція «Свідомий бізнес»

Покращення добробуту України завдяки досягненням Цілей сталого розвитку, які орієнтують бізнес не тільки на отримання максимального прибутку, а й на поліпшення стану навколишнього природного середовища

Сприяння економічним, екологічним та соціальним перетворенням в Україні слідуючи світовим тенденціям сталого розвитку