Генеральна прокуратура України робить спроби отримати доступ до персональних даних усіх громадян України

У вересні поточного року засоби масової інформації повідомили про накладання арешту із забороною будь-яким службовим та посадовим особам операторів телекомунікацій, зокрема ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», ТОВ «лайфселл», ТОВ «Тримоб», розпоряджатися всіма носіями інформації (жорсткими дисками, серверами, тощо) в частині знищення, пошкодження, перетворення за період з 29 листопада 2013 року по 16 березня 2014 року.

Генеральна прокуратура України робить спроби отримати доступ до персональних даних усіх громадян України

У вересні поточного року засоби масової інформації повідомили про накладання арешту із забороною будь-яким службовим та посадовим особам операторів телекомунікацій, зокрема ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», ТОВ «лайфселл», ТОВ «Тримоб», розпоряджатися всіма носіями інформації (жорсткими дисками, серверами, тощо) в частині знищення, пошкодження, перетворення за період з 29 листопада 2013 року по 16 березня 2014 року.

Нещодавно нами отримано відповідь Генеральної прокуратури України з підтвердженням цього, а також інформацію щодо подальшого доступу до цієї інформації.

Таким чином, посадові особи ГПУ матимуть можливість доступу до усього масиву інформації, яка є у операторів телекомунікацій стосовно усіх абонентів (громадян України) та їх персональних даних, зокрема:

— про вхідні і вихідні з’єднання всіх абонентських номерів на території України, із зазначенням дати та часу таких з’єднань, їх тривалості, абонентських номерів, за якими вони відбулися, а також серійного номеру мобільного пристрою (IMEI-коду), з яким використовувались зазначені абонентські номери;

— про відправлені та отримані текстові повідомлення (SMS, MMS) з цих номерів, із зазначенням дати та часу відправлення, одержання, абонентських номерів, з яких вони надійшли чи на які відправлялись;

— про місця знаходження абонентських номерів, із зазначенням адрес базових станцій (споруд зв’язку), азимуту та дистанцій до них під час телефонних з’єднань та одержання, відправлення повідомлень.

Експерти звертають увагу, що дані за запитуваний період часу можуть або дійсно зберігаються на одних й тих самих серверах, що і дані за інший період часу, тому це дає можливість незаконно мати доступ за необмежений період часу необмеженої кількості громадян України.

Яким чином ГПУ буде отримувати ухвали слідчого судді, як збирається виокремлювати дані по конкретних фігурантах кримінальних справ, та й ще по окремих періодах часу, невідомо, але, на наш погляд, отримання доступу до інформації практично по кожному громадянину України є не чим іншим, як створення елементу тотального контролю, що не відповідає вимогам Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, рішенням Європейського суду з прав людини, не узгоджується із оголошеною політикою держави щодо пріоритетів стратегічного розвитку України, де особливе місце повинні займати захист прав, свобод і безпеки громадян в інформаційній сфері, відмова від ідей тотального інформаційного контролю.

ПОСИЛАННЯ НА ЛИСТУВАННЯ та ЗАЯВУ Національної Асамблеї України до дій ГПУ.