Засідання Громадської ради при Адміністрації Держспецзв’язку

08 листопада відбулося засідання Громадської ради при Адміністрації Держспецзв’язку.

Засідання Громадської ради при Адміністрації Держспецзв’язку

08 листопада відбулося засідання Громадської ради при Адміністрації Держспецзв’язку.

В ході засідання проведено громадське обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Учасники заходів підтримали пропозиції Держспецзв’язку та запропонували провести зустріч з громадською радою при Міністерстві освіти і науки України для обговорення питань проекту постанови.

Проведено підведення підсумків громадського обговорення доопрацьованого проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» та зауважень і пропозицій, які надійшли до цього законопроекту.

До членів громадської ради доведено:

інформація про результати узгоджувальної наради з розгляду пропозицій та зауважень до проектів наказів Адміністрації Держспецзв’язку «Про затвердження Вимог щодо рівня якості послуг фіксованого телефонного та мобільного зв’язку»;

результати громадського обговорення:

— доопрацьованого проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Вимог щодо проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури та Порядку проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури»;

— проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків формування переліку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, внесення об’єктів критичної інформаційної інфраструктури до державного реєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, його формування та забезпечення функціонування».

В ході обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загальних вимог з кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури, критеріїв та порядку віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури» членами ради були висловлені критичні зауваження щодо новацій, які порушують Конституцію та законодавство України, зокрема вимога щодо створення операторами, провайдерами телекомунікацій захищених вузлів доступу до глобальних мереж передачі даних зі створеними комплексними системами захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

Запропоновано Держспецзв’язку надати громадській раді остаточний проект документа для підготовки зауважень та пропозицій.

Обговорення ключових питань розвитку галузі, таких як розгортання Національної телекомунікаційної мережі, Ситуаційного центру, будівництва центру управління телекомунікаційними мережами НЦУ перенесено на перше засідання 2019 року.

До членів ради доведено інформацію про припинення повноважень діючого складу Громадської ради при Адміністрації в Держспецзв’язку в березні 2019 року та заплановано позачергове засідання щодо створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів.