Новини законодавства (ОНОВЛЕНО)

18 грудня 2018 року набрало чинності рішення НКРЗІ від 27 листопада 2018 року № 609 «Про затвердження Зміни до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства „Український державний центр радіочастот“, пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж», що зареєстровано 05 грудня 2018 року за № 1381/32 833 у Міністерстві юстиції України.

Новини законодавства (ОНОВЛЕНО)

1. 18 грудня 2018 року набрало чинності рішення НКРЗІ від 27 листопада 2018 року № 609 «Про затвердження Зміни до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства „Український державний центр радіочастот“, пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж», що зареєстровано 05 грудня 2018 року за № 1381/32 833 у Міністерстві юстиції України.

2. 13 грудня 2018 року набув чинності оновлений Порядок реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, затвердженийрішенням НКРЗІ від 28 листопада 2017 року № 607 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 року за № 145/31 597 (далі — Порядок).

Від запровадження Порядку очікується зростання бази зареєстрованих абонентів завдяки впровадженню дистанційної реєстрації: віднині подати електронну заяву можна із застосуванням новітніх засобів електронної ідентифікації особи — електронного цифрового підпису, BankID тощо. Цим Порядком також врегульовано можливість реєстрації абонентів, які не є громадянами України.

3.12 грудня 2018 року набула чинності постанова КМУ від 07.11.2018 № 992 «Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг».

Цей порядок визначає організаційно-методологічні, технічні та технологічні умови, яких повинен дотримуватися кваліфікований надавач електронних довірчих послуг, його відокремлені пункти реєстрації під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг їх користувачам, див.

4. Чекає оприлюднення наказ Мінфіну України від 19.10.2018 № 842 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрований в Мінюсті 15.11.2018 за № 1303/32 755.

5. На офіційному веб-сайті Мінфіну України розміщене інформаційне повідомлення щодо визначення категорії підприємства відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

У повідомленні зазначається наступне.

Частиною другою статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі — Закон) встановлені критерії віднесення підприємств до мікро-, малих, середніх або великих підприємств залежно від балансової вартості активів, чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та середньої кількості працівників.

При визначенні категорії, до якої належить підприємство використовуються показники, які на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із наведених у Законі критеріїв. Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів Національного банку, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.

Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно відноситься до відповідної категорії підприємств.

З метою застосування норм Закону щодо визначення у 2018 році категорії, до якої належить підприємство, застосовуються показники річної фінансової звітності за 2017 рік.

Міністерство фінансів України наводить приклади визначення категорії, до якої належить підприємство (мікро-, мале, середнє, велике), погоджені на засіданні Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України (протокол від 15.11.2018 № 5). Приклади визначення категорії, до якої належить підприємство, наведено в додатку.

Новини законодавства (ОНОВЛЕНО)
Новини законодавства (ОНОВЛЕНО)

Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 680 «Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1428).

2. Пункт 3 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1700 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3324).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 371 «Про внесення змін до Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 41, ст. 1468).

4. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 770).