Узгоджувальна нарада стосовно проекту Вимог щодо рівня якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету

22 лютого в Держспецзв’язку відбулася узгоджувальна нарада стосовно проекту Вимог щодо рівня якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету.

Узгоджувальна нарада стосовно проекту Вимог щодо рівня якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету

22 лютого в Держспецзв’язку відбулася узгоджувальна нарада стосовно проекту Вимог щодо рівня якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету.

Як відомо, ще у грудні 2018 року Держспецзв’язку оприлюднено проект наказу про затвердження Вимог, до яких було надано низку зауважень та пропозицій, з урахуванням яких, ДРС не погодила проект Вимог.

В ході обговорення висловлено низку зауважень, зокрема щодо:

— не поширення СОУ 64.2−17 584−002:2009 на послуги доступу до Інтернету;

— не завершення імплементації Директиви 2002/22/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 7 березня 2002р. «Про універсальні послуги та права споживачів стосовно електронних засобів зв’язку і послуг (Директива про універсальні послуги)»;

— уточнення формулювання, пов’язане з результатами вимірювання показників якості унаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо);

— намагання поширити вимоги Плану заходів щодо покращення якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку на доступ до Інтернету.

Окремої дискусії набули пропозиції НКРЗІ, яка запропонувала використовувати Методи випробування показників якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету, які зазначено в документах, що не мають українського перекладу, зокрема:

ДСТУ ETSI EG 202 057−1:2015 (ETSI EG 202 057−1:2013, IDT) «Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 1. Загальні положення»;

ДСТУ ETSI EG 202 057−4:2015 (ETSI EG 202 057−4:2008, IDT) — «Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 4. Доступ до Інтернету».

Враховуючи, зокрема, відсутність перекладу документів та вимоги Міністерства юстиції України, згідно з якими посилання в нормативно-правовому акті, який подається на державну реєстрацію, на не зареєстрований в органах юстиції НПА, відповідно до законодавства не допускаються, присутні відхилили ці новації.

Також не підтримано представниками ринку та громадськості пропозиції щодо розширення кількості показників, зокрема таких, які не можуть бути перевірені споживачами.

При відсутності аргументації НКРЗІ, яким чином будуть застосовані ці показники, фінансова сторона витрат операторів, провайдерів, а також не виконання Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, дають підстави говорити про корупційну складову таких новацій.

За результатами наради прийнято рішення опрацювати висловлені зауваження, підготувати додаткову аргументацію та розрахунки, після чого провести додаткову нараду.

Напередодні наради стало відомо, що ДРС залишено без розгляду через порушення розробником вимог статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Вимог щодо рівня якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку».

Узгоджувальна нарада стосовно проекту Вимог щодо рівня якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету
Узгоджувальна нарада стосовно проекту Вимог щодо рівня якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету
Узгоджувальна нарада стосовно проекту Вимог щодо рівня якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету
Узгоджувальна нарада стосовно проекту Вимог щодо рівня якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету
Узгоджувальна нарада стосовно проекту Вимог щодо рівня якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету
Узгоджувальна нарада стосовно проекту Вимог щодо рівня якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету
Узгоджувальна нарада стосовно проекту Вимог щодо рівня якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету
Узгоджувальна нарада стосовно проекту Вимог щодо рівня якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету
Узгоджувальна нарада стосовно проекту Вимог щодо рівня якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету
Узгоджувальна нарада стосовно проекту Вимог щодо рівня якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету