Щодо надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації

Відповідно до критеріїв визначено умови, за якими суб’єкти господарювання відносяться до одного із ступенів ризику — високого, середнього та незначного.

Щодо надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації

21 червня 2017 року Уряд затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації.

Відповідно до критеріїв визначено умови, за якими суб’єкти господарювання відносяться до одного із ступенів ризику — високого, середнього та незначного.

Документом також визначено періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Також визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. № 791 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у галузях криптографічного та технічного захисту інформації, що підлягає ліцензуванню відповідно до Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності“, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 64, ст. 2623).