Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні

Згідно з повідомленням КМУ документом визначено напрями, механізми і строки формування ефективної системи електронного урядування в Україні для задоволення інтересів та потреб фізичних і юридичних осіб, вдосконалення системи державного управління, підвищення конкурентоспроможності та стимулювання соціально-економічного розвитку держави.

Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні

20 вересня 2017 року розпорядженням № 649-р Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні.

Реалізація Концепції дасть змогу:

  • підвищити ефективність роботи органів державної влади й органів місцевого самоврядування та досягти якісно нового рівня управління державою, що базується на принципах результативності, ефективності, прозорості, відкритості, доступності, довіри та підзвітності;
  • покращити якість надання публічних послуг фізичним та юридичним особам відповідно до європейських вимог, а також забезпечити необхідну мобільність й конкурентоспроможність громадян та суб’єктів господарювання у сучасних економічних умовах;
  • мінімізувати корупційні ризики при виконанні владних повноважень;
  • покращити інвестиційну привабливість, діловий клімат та конкурентоспроможність країни;
  • стимулювати соціально-економічний розвиток в Україні.

Реалізація Концепції передбачена на період до 2020 року.

Урядом також поставлено завдання:

  • Державному агентству з питань електронного урядування разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та в установленому порядку подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції.
  • Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з державними підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, керуватися положеннями Концепції під час запровадження електронного урядування.
  • рекомендувати органам місцевого самоврядування, а також підприємствам, установам та організаціям, що належать до комунальної форми власності, керуватись положеннями Концепції під час запровадження електронного урядування.

Також визнано такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України:

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. № 2250 «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 97, ст. 3443).

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2011 р. № 1014 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні».

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 1072 «Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні».

Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні
Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні
Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні
Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні
Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні
Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні
Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні
Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні
Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні
Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні
Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні
Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні
Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні
Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні
Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні
Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні
Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні
Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні
Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні
Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні
Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні
Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні
Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні
Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні