Що таке проект ЄДСМ і чому з ним борються олігархи та їхні поплічники у владі

Для розвитку енергетичної стратегії необхідно визначити фактичне споживання населенням, промисловістю, АПК, середнім і малим бізнесом будь-якого виду енергоресурсу. Для цього потрібна модель, яка врахує всі потреби на державному, обласному та місцевому рівнях.

Вченими НАН України розроблена така модель — це проект ЄДСМ. Повна назва проекту Єдина державна система моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси та комунальні послуги.

Слід глибоко знати і постійно вивчати величину енергетичних ресурсів необхідну і достатню для забезпечення життєдіяльності громадянина України. Саме такий підхід дасть можливість враховувати демографічну та економічну тенденції розвитку тієї чи іншої територіальної одиниці України.

Також необхідно постійно працювати над зниженням енергомісткості валового внутрішнього продукту, що підвищить купівельну спроможність населення та конкурентоздатність вітчизняної продукції на зовнішньому ринку. Для цього потрібен енергетичний баланс, який і забезпечує енергетичну ефективність, задовольняючи внутрішні енергетичні потреби країни. Отже, тільки комплексне рішення дасть найбільш ефективну відповідь: скільки потрібно первинних енергоресурсів для раціонального споживання та раціонального використання як природних, так і вироблених енергоресурсів.

Проект ЄДСМ, а по суті комплексне рішення прозорого обліку, контролю, аудиту і моніторингу всіх енергоресурсів за такими параметрами як якість, кількість, ціна, складається з реалізації таких завдань:

 • постійне підвищення ефективності використання всіх енергоресурсів від видобутку до утилізації відходів;
 • створення нормативно-правової бази контролю, аудиту і моніторингу;
 • у процесі реалізації проекту ЄДСМ формується нова структура і механізм управління, який поєднує економічне самоврядування, розширює повноваження органів місцевого самоврядування;
 • формує громадську думку щодо економічної вигоди для кожного в результаті економного енергоспоживання;
 • в реальному часі показує видобуток, виробництво, розподіл, споживання, утилізацію, оплату за енергоресурси та інші комунальні послуги/

Всі ці заходи дадуть можливість побачити, як впливає планування структури енергоресурсів, обсяги споживання і виробництва в цілому на стан паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери в конкретній галузі господарювання. Також буде проведена оцінка індикаторів енергетичної ефективності.

Після отримання моделі енергетичного балансу уточнюються зміни в структурі самого балансу і тенденції енергетичного розвитку області, а це, по суті, прогнозні тенденції і розвиток енергетичного комплексу області. Зведений енергетичний баланс складається на основі окремих балансів за видами енергоресурсів. Енергетичний баланс показує наступні параметри:

 • Споживання всього по області.
 • Споживання в конкретній громаді
 • Скільки конкретного енергоресурсу відпущено в мережу
 • Втрати в мережі.
 • Скільки енергоресурсів надійшло по галузях економіки в області.
 • Який потенціал енергозбереження за видами енергоресурсів.

Загалом проект ЄДСМ показує не тільки кількість параметрів, а й проводить глибинний порівняльний аналіз. Модель енергетичного балансу дає можливість звести разом усі паливно-енегетичні ресурси, що використовуються на території України і в областях і разом з цим врівноважити практично одночасно всі тарифи. Встановивши таким чином справедливу ціну на кожен енергоресурс. Видаткова частина балансу визначає часткову участь населення в споживанні енергоресурсів.

На базі проекту ЄДСМ передбачена науково-дослідницька робота студентів різних спеціальностей, що є невід’ємною частиною підготовки кадрів, які здатні швидко адаптуватися до мінливих економічних та соціальних реалій сучасного суспільства.

Звичайно, все це суперечить інтересам кланово-олігархічної системи, яка ненаситно паразитує на монополізованій енергетичній сфері. Саме тому впровадження проекту ЄДСМ і зустрічає такий шалений опір у коридорах влади, де ставленики мільярдерів намагаються в будь-який спосіб продовжити агонію нинішньої неефективної та несправедливої системи соціально економічних відносин. Але економіка і час працюють проти них!

Рекомендовані публікації