Олег Чернобай: Причина втручання держави в Інтернет-простір — це захист людини

Причина втручання держави в Інтернет-простір, і кінцева її мета — це захист людини, її життя, здоров’я та інтересів.

Олег Чернобай: Причина втручання держави в Інтернет-простір — це захист людини

Про це заявив голова Комітету ради адвокатів Київської області Олег Чернобай під час 14-го Українського форуму з управління Інтернетом 16 листопада.

«Загальновідомо, що питання кібербезпеки є багатогранним питанням, яке складається, на мій погляд, з трьох важливих елементів. Це, власне, технічні аспекти, від яких ми не можемо відійти, тому що математика є математика, фізика є фізика. Це організаційні, адміністративні аспекти, які також більш-менш не підлягають якомусь особливому плину, тому що побудова тієї чи іншої організації відбувається по певних маркетингових, у тому числі менеджментовських законах. Вона може відбуватися і з позиції правового регулювання. Так от під правовим регулюванням, якого, власне, у галузі кібербезпеки, я б сказав, не існує, тому що один закон та одна стратегія, які на 99% складаються з декларативних положень, — не називається правовим регулюванням», — пояснив він.

Правове регулювання, за його словами, — це не стільки наявність законодавчого регулювання або регулювання на рівні підзаконних нормативних актів, скільки встановлення «певних правил гри», які б відповідали загальновизнаним, у тому числі на міжнародному рівні, правовим принципам та основоположним правам і свободам людини.

«Тому що широке використання освітніх технологій, новітніх комп'ютерних й Інтернет-технологій у всіх сферах нашого життя з правової точки зору по суті справи кладе на терези два взаємовиключні методи правового регулювання. Це як загальнодозвільний метод правового регулювання, коли дозволено все, що прямо не заборонено законом. Це по великому рахунку й слугувало принципом появи Інтернету як такого, тому що без свободи Інтернету немає. Як Інтернет з'являвся як свобода обміну думок, так він і продовжує існувати. А з іншого боку, це загальнозаборонений принцип правового регулювання, в якому дозволено тільки те, що прямо дозволено законом. На сьогоднішній день складається така ситуація, коли у сфері використання комп'ютерних технологій і використання Інтернету потрібно в якийсь спосіб поєднати ці два методи правового регулювання. І на жаль, я не знаю ніяких ґрунтовних робіт ні в галузі інформаційного права як такого, ні в галузі Інтернет-права», — сказав експерт.

На його думку, саме така ситуація змушує державу сьогодні втручатися в здійснення Інтернет-діяльності, тому що, з одного боку, це позитивне явище між людьми, з іншого боку, він використовується зловмисниками.

«Держава вимушена втручатися в цю ситуацію. Але єдине, що може зробити держава, втручаючись у цю ситуацію, — це оперативним чином здійснити тою чи іншою мірою блокування відповідних ресурсів. І другий елемент — це вилучення майна, вилучення комп'ютерів, обшук», — додав адвокат.

Чернобай зазначив, що метою такої діяльності держави є забезпечення життя, здоров'я та інтересів населення.

«На мій погляд, найбільш дієвим інструментом винайдення такого збалансованого підходу є вироблений багаторічною практикою, у тому числі міжнародною практикою застосування, підхід до вирішення питання, перш за все, через питання прав людини», — резюмував він.