Дошкільна освіта у фокусі змін

В умовах пандемії рельєфно постала цінність дошкільної освіти. Вона не тільки сприяє розвитку дитини, але і звільняє час батьків на продуктивну працю.

Проте, як і будь-яка діяльність, вона потребує змін. Про нові підходи до дошкільної освіти, світових лідерів у цій царині, «вузькі місця» української системи та практичний бік його реформування поговоримо із Катериною Крутій — професором, доктором педагогічних наук, автором понад 300 наукових статей, методичних посібників, хрестоматій, словників-довідників, програм і монографій з проблем дошкільної освіти.

Головні акценти:

— вкладення 1 $ у дошкільну освіту має ефективність 1600%! Тобто повертається пізніше зростанням суспільного добробуту на 16 $;

— є дитиноцентричний підхід та підхід центрування на дитині. Другий пов’язаний із реалізацією потреб дорослих через дитину і приводить до різних негативних наслідків, з яких найбільші — контроль і гіперопіка;

— дитиноцентричний підхід означає повагу особистості дитини та виховання самостійності. Людина сама має отримати певний життєвий досвід, зокрема оперування власним тілом і предметами. Без цього надалі неможливий розвиток інтелектуальних та інших здібностей.

— Норвегія, Данія, Нідерланди, Естонія — лідери дошкільної освіти, в яких дбають про дітей та їхній розвиток;

— нам потрібно суттєво підвищити фінансування дошкільної освіти, зокрема, кардинальне підвищення до 12 тис. грн зарплати педагогам, будівництво нових закладів, скорочення навантаження педагогів, зменшити наповнюваність груп хоча б до таких, які зазначені у ЗУ «Про дошкільну освіту»;

— будь-яке реформування повинно мати початок, кінець та коло відповідальних осіб. Реформування освіти потрібно було починати із дошкільної, бо вона є фундаментом всієї системи.

Посилання, які були використані під час етеру:

Сайт пані Катерини — http://ukrdeti.com/

STREAM — освіта для дошкільників — https://www.facebook.com/groups/1674297176161226/

ЗУ «Про дошкільну освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628−14

Альтернативна освітня програма http://ukrdeti.com/materiali-praktichnogo-seminaru-rezulta…/

Методична скарбничка для вихователя дитячого садочка https://www.facebook.com/groups/378055548988047/

Великдень і малеча https://www.facebook.com/groups/1406847366291730/