Чи має місце забезпечення і захист прав людини в України?

Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом.

— Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах.

— Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від якої б то не було дискримінації.

— Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом.

— При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших…