Без критичної маси людей готових до самопожертви — справжня революція не відбудеться