Дві голови три гетьмани, Або як нам усім об’єднатись у великий суспільний рух?

На сьогодні, при об’єднанні у суспільно-політичного руху гостро стоїть необхідність формування між мікрогрупами колективного бачення спільних ідейних і програмних засад, сформованих смислів, тактичних кроків, підходів у роботі, міжособистих відносин, внутрішньої культури комунікації і, звичайно, чіткого розуміння відмінності у видах ресурсів і підходах, що застосовують олігархічні політичні партії.