Підсумки засідання НКРЗІ.

28.09.2021 року відбулося засідання НКРЗІ

У блоці питань Комісією було розглянуто ряд важливих питань, зокрема:

Рішення НКРЗІ щодо проектів законів України та інших нормативно-правових актів, що були оголошені на засіданні від 28.09.2021 року. Зокрема Комісія розглянула:

1. проекти законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю)» (реєстраційний номер 5837 від 05.08.2021), «Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю)» (реєстраційний номер 5838 від 05.08.2021) висловивши зауваження та пропозиції з подальшим направленням листів до Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку та Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності;

2. проект Закону України «Про захист послуг, що надаються із застосуванням системи умовного доступу» (реєстр. № 5870 від 27.08.2021) та погодила його прийняття із подальшим направленням відповіді Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації та Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики;

3. проект Закону України «Про захист послуг умовного доступу» (реєстр. № 5870−1 від 14.09.2021), висловивши позицію щодо недоцільності його прийняття у зв’язку із зауваженнями до нього, з подальшим направленням листів до Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації та Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Також Комісія на своєму засіданні:

1. внесла зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого рішенням НКРЗІ від 08.12.2020 № 479 (із змінами) (далі — План) з подальшим розміщенням оновленого Плану на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2. схвалила проект рішення НКРЗІ «Про результати аналізу ринку послуг з надання у користування каналів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с кінцевим споживачам», відповідно до Закону України «Про телекомунікації» і Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг, затвердженого рішенням НКРЗІ від 11.12.2018 № 640, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.01.2019 за № 54/33025. Цей проект рішення буде направлено на погодження до Антимонопольного комітету України.

3. Визначила Перелік суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у 2022 році з подальшим його внесенням до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) до 15 жовтня 2021 року, відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» НКРЗІ.