Потрібна повторна правова експертиза!

У Конституції України закріплено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19).

Потрібна повторна правова експертиза!

Згідно з Конституцією України є правовою державою.

У Конституції України закріплено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19).

Чи так діють органи влади при підготовці нормативно-правових актів?

Сумнів виконання приписів Конституції існує, якщо подивитися конкретний приклад, пов’язаний з розробкою Держспецзв’язку проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загальних вимог з кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури, критеріїв та порядку віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури», зокрема, що стосується безпідставних вимог наявності захищених вузлів у операторів, провайдерів доступу до Інтернету.

Незважаючи на своєчасне направлення аналізу невідповідності цих вимог законодавству України до Мін’юсту, міністерство при проведенні правової експертизи проекту проігнорувало його, тому питання невідповідності окремих положень проекту у висновку навіть не згадуються.

Принцип кругової поруки та некомпетентність так званих фахівців, або бездіяльність, направлена на множення розбіжностей у законодавстві — такі можливі відповіді на запитання: чому так поверхово складено висновок цієї правової експертизи?

Громадськість звернулася до Міністра юстиції з пропозицією призначити повторну правову експертизу ППКМУ, можливість проведення якої передбачено Методичними рекомендаціями щодо проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, схваленими постановою колегії Мін’юсту від 21 листопада 2000 р. № 41.

Як сказано у листі, «На нашу думку, вищезазначена експертиза проведена не об’єктивно та не в повному обсязі і не відповідає засадам правової системи.

Експертизою не встановлено всіх змістових зв’язків положень ППКМУ з нормами, що містяться в інших нормативних актах, зокрема у:

— Законі України «Про телекомунікації»;

— Правилах здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет), які зареєстровані в Мін’юсті 3 лютого 2014 р. за № 207/24 984;

— Основних вимогах до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗІ від 29 листопада 2012 року № 624, зареєстрованих у Мін’юсті 24 грудня 2012 року за № 2150/22 462″;

Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295;

— Законі України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 5 липня 1994 року № 80/94-ВР;

— Положенні про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації, затвердженого наказом Держспецзв’язку від 16.05.2007 № 93, та зареєстрованого в Мінюсті 16.07.2007 за № 820/14 087;

Директивах Є С № 2009/140/ЄС, № 2002/21/ЄС, № 2002/19ЄС, № 2000/31/ЄС, № 2016/1148, які визначені Угодою про асоціацію для адаптації законодавства України".

Незабаром документ може потрапити до Урядового комітету, а потім до Уряду. Чи буде виправлена експертиза? Питання поки залишається без відповіді.