Читаємо рішення Верховного Суду України, що стосуються реалізації регуляторної політики

Як свідчить судова практика (постанова Верховного суду від 27.11.2018 у справі № 826/2507/18, адміністративне провадження №К/9901/60 944/18) порушення принципу передбачуваності при підготовці рішень регуляторними органами є підставою для скасування цих Урядових рішень вже після їх прийняття.

Читаємо рішення Верховного Суду України, що стосуються реалізації регуляторної політики

Отже, законодавчо закріплено, що регуляторним актом може визнаватись як нормативно-правовий акт, так й інший офіційний письмовий документ, який відповідає певним ознакам.

Особливу увагу при визначенні акта регуляторним слід звертати на відносини, що є предметом регулювання цього акта.

Так, сфера дії Закону включає в себе:

— господарські відносини;

— адміністративні відносини, тобто відносини між іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання.

В свою чергу Господарський кодекс визначає сферу господарських відносин

як відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між суб’єктами господарювання та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Під господарською діяльністю розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.