Прес-конференція щодо корупційних схем в правоохороних органах

"Правоохоронна система" давно перетворилась в ту гідру, яка трансформує порушення прав потерпілих в грошові потоки, шляхом використання наданих їй владних повноважень та не виконує тих функцій, які їй делеговані державою Україна.