UADOM2017 — Іван Пєтухов — Секція 1

Секція 1. Доменна система: історія, тенденції, прогнози