Не дуріте і необдуреними будете або Дещо про формулу успіху держави та народу

Обрання президента і депутатів для кожного з нас майже завжди викликає сумнів у правильності свого вибору. Водночас ми зазвичай виходимо з позиції довіри до нових облич, тобто сподіваємося, що не «засвічене» в політиці обличчя має чомусь бути більш порядним і чесним, порівняно з «корифеями» політичної сцени.

І нічого з цим не поробиш, бо це — віра і базується на ірраціональному сприйнятті дійсності. Якщо ж дати визначення поняттю віри з раціональних позицій, тоді це виглядало б приблизно так: символ віри в здатність поліпшити життя країни — це наша економіка; щодо конкретної людини — захист літніх людей, лікування хворих, виховання дітей — це соціальна політика. І віра в утвердження ідеалів справедливості — теж нормальне і природне бажання українців. То чому так швидко втрачається довіра і повага громадян до тих, хто обіцяв нам якісні та ефективні зміни в Україні і як швидко зростає прірва між НИМИ та НАМИ? Куди зникає ця довіра і як її повернути у відносини між народом та чиновниками, яких ми називаємо одним словом — «влада»?

Будь-які взаємини можна відновити тільки тоді, коли між людьми виникає таке поняття як повага і довіра. Що таке довіра? Це насамперед основа взаємодії всіх суспільних інститутів. Скільки б суб’єкти не укладали договорів, якщо немає довіри — немає відносин. Довіра це щирість і порядність, це відкритість і дотримання певних правил в тій чи іншій ситуації.

Відносини виникають тільки в тому випадку, коли є ясність, логічність, визначеність. Тільки при дотриманні цих трьох критеріїв з’являються конструктивні міцні взаємини, в яких не обійтися без поваги і довіри.

Американський експерт з менеджменту Іцхак Адізіс, який консультував такі країни як Ізраїль, Швецію, Грецію, Бразилію, Гану, Ісландію, Мексику, Македонію на рівні глав держав і урядів, виробив формулу успішного розвитку. Ця формула (дивіться нижче) однаково ефективно працює як на рівні держави й народу, так і на конкретному підприємстві — між керівництвом і підлеглими та навіть на рівні родини — між чоловіком, дружиною, дітьми та іншими родичами.

Внутрішній маркетинг — це внутрішня дезінтеграція, в яку входять такі показники як:

1) бачення, місія, цінності;

2) структура;

3) процес;

4) люди.

Але всі, ці чотири показники діють лише тоді, коли є взаємна довіра і повага. Скажімо, довіра або віра в загальні довгострокові інтереси держави. Що всі дійсно знаходяться в одному човні. Повага це визнання людини як особистості, у якої є право і воно забезпечується державою.

Якщо немає довіри і поваги, це означає, що в конкретному суспільстві чи спільноті постійно з’ясовують стосунки й іде боротьба, там не дотримуються закони, перетягуються ковдри, здійснюються нескінченні маніпуляції, а на це все витрачаються сили, час і енергія, яких на зовнішню інтеграцію практично не залишається.

Що таке зовнішня інтеграція для держави? Це, перш за все, розвиток економічної політики, збереження і посилення економічної безпеки, оборона країни, мінімізація загрози виникнення конфліктів на політичному, соціальному та економічному ґрунті, це те що відображено в чисельнику — зовнішній маркетинг або зовнішня інтеграція, яка включає в себе здатності і можливості, які неможливо реалізувати в умовах відсутності довіри і поваги між владою і народом.

Висновок: немає довіри і поваги між народом і державою — не проявляться спроможності нації. Скористатися за таких умов можливостями держави просто нереально. Отже, нині в нашої держави фактично немає умов для зовнішньої інтеграції. Народ не бачить логічності, ясності і визначеності в діях і прийнятті рішень державних мужів.

Що ж потрібно зробити депутатам і урядовцям? Почати варто з відновлення довіри через наведення елементарного порядку в одному з ключових — енергетичному — комплексі. Неможливо будувати політику держави без вирішення соціально-економічних питань і перезавантаження економіки. І потрібно не нав’язувати погляд уряду або міністерства, а підхоплювати запити людей і відштовхуватися в роботі саме від цих запитів. Народ хоче зрозумілою тарифної політики, а не постійного грабіжницького підвищення цін і тарифів, які не мають нічого спільного з потребами економіки. Люди хочуть розуміти, як ведеться облік енергоресурсів в Україні по всіх етапах основних процесів: видобуток, виробництво, транспортування та споживання. Споживачам не потрібні різні фірми-прокладки та інші непотрібні посередники, через які фактично крадуться з кишень людей гроші. А головне — ми маємо право побачити формування справедливої ​​ціни на кожен енергоресурс за такими параметрами: кількість, якість, ціна.

Віддати контроль за енергоресурсами на місця, в громади всіх рівнів — це означає вибудовувати взаємини так, щоб було ясно, прозоро і логічно.

Відродити довіру і повагу до влади будь-якого рівня і держави в цілому можна тільки одним шляхом — через впровадження проекту ЄДСМ на всій території України. Повна назва проекту: Єдина державна система моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги. Це є та запорука прозорості та вибудовуванню нових взаємовідносин як між владою та громадою, так між громадою і людиною.

Для цього потрібен енергетичний баланс, який забезпечуватиме не тільки енергетичну ефективність, задовольняючи внутрішні енергетичні потреби країни, а й спонукатиме до формування чітких морально-етичних принципів у взаєминах між усіма учасниками енергетичної сфери. Отже, тільки комплексне рішення дасть найбільш ефективну відповідь: скільки потрібно первинних енергоресурсів для раціонального споживання та раціонального використання як природних, так і вироблених енергоресурсів. Ця нова взаємодія дасть поштовх до побудови прозорих стосунків як всередині країни так і на міжнародному просторі.

Проект ЄДСМ, а по суті комплексне рішення прозорого обліку, контролю, аудиту і моніторингу всіх енергоресурсів за такими параметрами як якість, кількість, ціна, складається з реалізації таких завдань:

• постійне підвищення ефективності використання всіх енергоресурсів від видобутку до утилізації відходів;

• створення нормативно-правової бази контролю, аудиту і моніторингу;

• у процесі реалізації проекту ЄДСМ формується нова структура і механізм управління, який поєднує економічне самоврядування, розширює повноваження органів місцевого самоврядування;

• формує громадську думку щодо економічної вигоди для кожного в результаті економного енергоспоживання;

• в реальному часі показує видобуток, виробництво, розподіл, споживання, утилізацію, оплату за енергоресурси та інші комунальні послуги.

Всі ці заходи дадуть можливість побачити, як впливає планування структури енергоресурсів, обсяги споживання і виробництва в цілому на стан паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери в конкретній галузі господарювання. Також буде проведена оцінка індикаторів енергетичної ефективності.

Нова побудова горизонтальної системи управління в Україні допоможе відійти від вертикальної застарілої системи керування, що дісталася нам від Радянського Союзу. Потрібно самоорганізовуватися на місцях для вирішення всіх питань й побудови нових відносин між народом та державними менеджерами, визначити нові межі повноважень та рівень відповідальності за втрату довіри й поваги до них з боку людей.

Проект ЄДСМ — це єдині правила для постачальників та споживачів, що виключать можливість корупції й зловживання повноваженнями. Відтак це і є цивілізований підхід до побудови стосунків між державою та громадянином з такою необхідною всім довірою та повагою до людини.

Анжела Воронова

Рекомендовані публікації