Кримський вимір: право на свободу думки, совісті і віросповідання

Про право людини на віру, про право людини вільно формувати свої переконання, про право людини мислити без примусу та без страху.

Свобода думки, совісті та віросповідання — це право людини мати свою точку зору на факт, погляд або думку незалежно від точки зору інших, а також право людини сповідувати свою релігію і віру в поклонінні, практиці та дотриманні звичаїв, наодинці і разом з іншими, публічно і приватно.