Вільна територія

Як вплинули на стан суспільної свідомості політичні події 2019 року?