Критична ситуація на Конотопському мехзаводі ХДАВП