Освітній простір для дорослих. Скандинавська модель

Країни Скандинавії, за винятком Норвегії, не володіють особливими запасами корисних копалин, тож їхній добробут цілком залежить від якості людського капіталу та ідеології їх суспільств.