Підсумки засідання НКРЗІ

23.10.2018 відбулося засідання НКРЗІ. У блоці питань щодо розгляду проектів законові та нормативно-правових актів Комісія

23.10.2018 відбулося засідання НКРЗІ.

У блоці питань щодо розгляду проектів законові та нормативно-правових актів Комісія:

— схвалила

проект рішення «Про внесення змін до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України». Це рішення в установленому законодавством порядку буде подано на погодження до заінтересованих державних органів.

У разі визначення умов ліцензії Л03 у операторів телекомунікацій буде відсутня необхідність отримання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів у смузі радіочастот 2400−2483,5 МГц. Де «Л03 — користування будь-яким каналом із відповідною шириною смуги випромінювання здійснюється на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом у всій виділеній смузі радіочастот необмеженим колом користувачів для побудови безпроводових локальних мереж (доступу до Інтернет) всередині та ззовні приміщень, за умови використання радіообладнання, яке забезпечує адаптивний вибір вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування спектром із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу».

— висловилася за недоцільність

прийняття проекту Закону України «Про мораторій на скорочення мережі відділень національного оператора поштового зв’язку"у зв’язку із зауваженнями до нього.

Зокрема НКРЗІ констатує, що задоволення потреб пенсіонерів, у тому числі в сільській місцевості щодо виплати та доставки пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, надання інших послуг відповідно до законодавства України мало б бути врегульовано не шляхом втручання в організаційну структуру суб’єкта господарювання (встановленням мораторію на скорочення мережі відділень), а шляхом державного замовлення з покриттям пов’язаних з цим витрат за рахунок Державного бюджету України і місцевих бюджетів.

— висловилася за доцільність

прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національну програму інформатизації» (реєстр.№ 9166 від 04.10.2018) із пропозицією для її врахування під час підготовки законопроекту до другого читання.

ПЗ спрямований на модернізацію та підвищення ефективності організаційно-правових механізмів формування та виконання Національної програми інформатизації. Проте, НКРЗІ пропонує до тексту додати термін «державні колегіальні органи, які в тому числі є суб’єктами здійснення відповідних функцій у сфері інформатизації», чомусь не бажаючи визнавати себе «органом державної влади».

— прийняла

рішення подати до Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України пропозиції щодо внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України.

Пропозиції зокрема стосуються виключення з плану посилань на застарілі ГОСТи та включення нових — ETSI.