ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПРОФСПІЛКИ. ПРОПОЗИЦІЯ ДО ОЦИФРОВКИ.

Пропозиція профспілки, щодо початку процесу оцифровки членів профспілки. Цифровий світ майбутнього несе перш за все — професії майбутнього.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПРОФСПІЛКИ. ПРОПОЗИЦІЯ ДО ОЦИФРОВКИ.

Пропозиція профспілки, щодо початку процесу оцифровки членів профспілки.

Пропозиція також стосується всіх громадян України, що усвідомлюють необхідність у подоланні власної безграмотності в питанні цифрової культури та цифрової освіти.

Пропозиція стосується всіх профспілкових організацій, що усвідомлюють необхідність впровадження інноваційних технологій і перш за все у соціальній сфері України та у всіх сферах економіки України, також впровадження, таких необхідних інструментів світу діджіталізації в сфері діяльності профспілок для забезпечення захисту інтересів працівника на робочому місці.

Пропозиція стосується освітніх закладів та комерційних організацій, що усвідомлюють необхідність освіти студентів і працівників в питаннях кібербезпеки.

ВСТУП.

Цифровий світ майбутнього несе перш за все — професії майбутнього.

Навіть для підготовки освітніх курсів по таким професіям слід використовувати нові принципи у отриманні, зберіганні та використанні інформації.

Аргументом для цього є те, що в сучасному світі фейків Вам шахраї нададуть послугу- яка не варта ні затраченого часу, ні коштів.

Тому профспілка пропонує нові принципи у підході до освітнього процесу щодо — кібербезпеки.

Профспілка пропонує — нову послугу для переходу в новий цифровий світ.

Це послуга — соціального супроводу члена профспілки (громадянина України).

Таке супроводження буде формалізоване та збережене у цифровому виді — тобто оцифроване.

Що мається на увазі під словом — оцифроване?

Профспілка бере на себе зобовязання ведучого у питаннях освітнього процесу щодо ліквідації Вашої персональної цифрової неграмотності за допомогою освоєння і отримання навиків в роботі новими цифровими інструментами. Це дасть змогу в подальшому вийти на партнерські відносини в горизонтальній співпраці.

Такі партнерські відносини підсилюють кожну із сторін в статусі — субєкт управління. Адже ми прагнемо до повноцінної участі в управлінні країною.

Ми ставимо за мету дати кожному членові профспілки змогу стати — частиною системи управління країною через цифрові інструменти.

Окрема пропозиція до професійних спеціалістів в сфері цифрових технологій — профспілка пропонує Вам участь в ролі експерта, який проводить власний освітній процес, таким чином доводячи свій рівень експертності та здійснювати вплив на ідеологію цифрової культури, стаючи творцем нової епохи.

Цифрова профспілка «Синергія» пропонує кожному членові рівну долю у спільному володінні — це буде забезпечено укладанням громадянського договору, який також проходить відповідну процедуру оцифровки та занесення до розподіленої бази даних і токенізації цього процесу.

Для громадян, які не є членами профспілки умови щодо спільного володіння теж можна формалізувати через укладання громадянського договору і занесення інформації в блокчейн окремою процедурою.

Умови громадянського договору закріплюються в розподіленій базі даних — профспілка володіє цифровими інструментами для фіксації домовленостей та відповідними токенами цифрової гривни.

Для системного зворотнього звязку із членом профспілки (громадянином) профспілка надає доступ до персонального кабінету та до інструментів управління процесами. Це є основою освітнього і супроводжувального процесу.

Адже, це вже другий етап — соціальний діалог.

Саме такий цифровий початок соціального діалогу про іновації в процесі життєдіяльності громадянина додає нові тренди і стилі в управлінні країною.

Результатом соціального діалогу — громадянин — профспілка є вихід на позицію в порядку денному країни про встановлення системного звязку із системою управління країною.

Формула — громадянин — профспілка — система управління країною — де профспілка виконує функцію посередника у захисті інтересів громадянина\працівника стає більш зрозумілою і дієвою в побуті.

Саме ця формула забезпечить встановлення дійсно справедливих відносин між субєктами — і це буде забезпечено формалізацією у цифровому світі за допомогою цивілізованих цифрових інструментів — тобто піднімаючи свій освітній рівень громадян автоматично піднімає рівень системи управління країною!

На думку профспілки і автора це є тим моментом встановлення нових відносин в суспільстві — про який говорив Майдан.

Фактично участь кожного громадянина чи можливість кожного приймати участь в управлінні країною є переходом в свідомості від спостерігача до — учасника процесу!