Уряд затвердив Технічний регламент радіообладнання

Рішення прийняте на виконання вимог Угоди про асоціацію Україна — ЄС.

Уряд затвердив Технічний регламент радіообладнання

Уряд 24.05.2017 затвердив постановою № 355 Технічний регламент радіообладнання.

Зазначений документ встановлює вимоги до радіообладнання, яке надається на ринку та вводиться в експлуатацію в Україні незалежно від форми постачання, включаючи реалізацію радіообладнання дистанційним способом.

Однією з суттєвих вимог Технічного регламенту передбачено, що радіообладнання повинно бути розроблено таким чином, щоб забезпечити захист здоров’я, безпеку людей і домашніх тварин, захист власності, в тому числі з урахуванням вимог безпеки.

Затверджений Технічний регламент радіообладнання з урахуванням особливостей національного законодавства повністю відповідає положенням Директиви 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС, зокрема, щодо вимог до радіообладнання, процедур оцінки відповідності, надання на ринку та введення в експлуатацію радіообладнання, зобов’язань суб’єктів господарювання, ринкового нагляду, вимог до призначених органів та процедур їх призначення.

Також затверджено план заходів із впровадження Технічного регламенту радіообладнання.

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації поставлено завдання забезпечити впровадження Технічного регламенту радіообладнання.

Встановлено, що до 1 квітня 2019 р. не може бути заборонено або обмежено

надання на ринку та введення в експлуатацію з причин невідповідності вимогам Технічного регламенту, затвердженого цією постановою, радіообладнання, яке введено в обіг до дня набрання чинності цією постановою та відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 50, ст. 1705), Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 72), Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 102, ст. 3526).

Також визначено такими, що втратили чинність, низка постанов Кабінету Міністрів України згідно з переліком.

Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2018 р., крім абзацу третього пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності через шість місяців з дня опублікування цієї постанови.

ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679 «Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 50, ст. 1705).

2. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 р. № 613 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 52, ст. 2079).

3. Пункт 14 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. № 235 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 957).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 446 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 50, ст. 1790).

5. Пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 632 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 69, ст. 2533).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 181 «Про внесення зміни до пункту 16 Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 30, ст. 871).