Цінності: українські, європейські чи загальнолюдські?