Про Дмитра Вишневецького та протистояння монархічного і республіканського начал в українстві

У цій програмі розглянемо постать Дмитра Вишневецького, якого часто вважають засновником Запорозької січі.

Розглянемо також державотворчі тенденції тих часів, у яких визрівав конфлікт між двома різними формами організації управління — монархічною та республіканською. І якщо аристократія тяжіла до першої, то козацтво, підтримуване суспільством, тяжіло до другої. Власне це різне бачення форми правління часто ставало причиною конфліктів і протистоянь, які губили щойно створену державу. Які уроки з минулого та які висновки робимо — говоримо з незалежним дослідником історії України Сергієм Коваленком.